Agrarische jongeren tonen interesse in biologische landbouw

Als onderdeel van het programma Biologische Landbouw van de provincie Groningen, werd een project gestart voor agrarische jongeren kennis te laten maken met de biologische sector. Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) heeft het afgelopen jaar verschillende biologische bedrijven bezocht. Op 28 november werd dit project van het GrAJK afgesloten met een bijeenkomst.

Excursies goed bezocht door jongeren

De excursies naar biologische bedrijven in de regio werden door bijna honderd leden van het GrAJK bezocht. Op deze manier konden de jongeren op een laagdrempelige manier kennis maken met de biologische landbouw en ontdekken of het interessant is voor het eigen bedrijf. Terugkijkend waren het nuttige bezoeken met stevige en interessante discussies. De jongeren waren positief verrast over hoe deze biologische bedrijven er voor stonden en de keuzes die gemaakt werden.

Goede toekomstperspectieven

Piet van Zanten van biologisch graanbedrijf het Geweide Hof in Garmerwolde en gastheer hield tijdens de afsluitende bijeenkomst een bevlogen verhaal over zijn ervaringen als biologisch boer: veel uitdagingen, mooie marktkansen en goede toekomst perspectieven. De aanwezige boeren konden in discussie met een panel, bestaande uit biologisch akkerbouwer Eddy van Wijk, biologisch veehouder Harry Luring, landbouwvoorlichter Peter Brul en biologisch geitenhouder, Hielke Tuenter. Onder de inspirerende leiding van Jan van der Meide passeerden vele vooroordelen en praktijkvoorbeelden de revue.

Eerste verkenning

Het project heeft zeker bijgedragen aan de beeldvorming over biologische landbouw. Het is een mooie eerste verkenning geweest. Het GrAJK bekijkt nog of en hoe ze een vervolg willen geven aan dit traject.