Oproep: deelnemers oriëntatiegroep akkerbouw op zand- en dalgrond gezocht

De oriëntatiegroep biologisch boeren op zand- en dalgronden heeft nog ruimte voor akkerbouwers die zich willen oriënteren op omschakeling naar biologisch.

 

Studiegroep speciaal voor zand- en dalgrond

Zand- en dalgronden vragen om een eigen aanpak op het gebied van onkruidbestrijding en invulling van het bouwplan. De Gronings-Drentse studiegroep komt jaarlijks minimaal zes keer bijeen: vier keer in de winterperiode en twee keer in de zomermaanden op bedrijfslocaties. De groep werkt vraag-gestuurd, dus op basis van vragen die leven bij de deelnemers.

Begeleider en (ervarings)deskundigen

De bijeenkomsten worden begeleid door een studieclub-begeleider die zorgt voor de voortgang en praktische invulling. De inhoudelijke inbreng komt - afhankelijk van de vragen - van diverse (ervarings)deskundigen zoals  bijvoorbeeld van Delphy en van biologische boeren. De oriëntatiegroep wordt nauw betrokken bij de verschillende keten  initiatieven  die in het kader van het Groningse project ‘Biologische Landbouw’ worden ontwikkeld. Kosten voor deelname zijn €350,- per jaar.

Meer informatie en aanmelden

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Michiel Bus, telefoon: 06-19 49 71 45

Wilt u zich opgeven? Dat kan door een mail te sturen naar: biologischelandbouw@provinciegroningen.nl