Gezocht: akkerbouwers

Voor studiegroep Waddengebied Fryslân-Groningen

De provincie Groningen en Fryslân werken aan duurzame landbouw. De overstap naar biologische landbouw is een goede manier om de weg vrij te maken voor verduurzaming van de landbouw als geheel. Biologische landbouw zorgt voor meer biodiversiteit en minder belasting van het milieu.

Leren van elkaar

In het Fries-Groningse waddengebied willen we een studiegroep oprichten. Het is gebleken dat een dergelijke groep - bestaande uit zowel biologische als gangbare landbouwers - een krachtige manier is om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Boeren die willen overstappen op biologische landbouw kunnen daarnaast op verschillende manieren ondersteund worden door de provincies. Ze krijgen advies bij de stappen die ze moeten zetten voor de omschakeling en bij de veranderingen die ze in hun bedrijf moeten doorvoeren. 

 

Een studiegroep in het Fries-Gronings Waddengebied

We willen inzetten op een brede samenstelling van de studiegroep: bestaande uit biologische boeren, boeren in omschakeling en boeren die zich aan het oriënteren zijn op omschakeling naar biologische landbouw. We hopen komend winterseizoen een start met de studieclub te maken

De invulling laten we sterk afhangen van de  belangstelling en leerbehoefte van de deelnemers. De ervaring leert dat een goede mix van excursies en themabijeenkomsten werkt. Er is voldoende financiële ruimte om interessante deskundigen in te huren.

 

Wat heb ik aan een studiegroep?

In de biologische landbouw gaan de ontwikkelingen snel. Denk aan innovatieve ontwikkelingen rond mechanische onkruidbestrijding (robotisering). De studiegroep is bedoeld om kennis en ervaring uit te wisselen en te ontwikkelen. Daarnaast is het voor nieuwe omschakelaars belangrijk dat ze snel een nieuw netwerk opbouwen rond teeltkennis en afzet.

 

Meedoen?

Gevraagde bijdrage deelnemers: € 350,- per jaar

Opgave en meer informatie: Michiel Bus, 06 - 19 49 71 45 of mcbus@avestura.nl