Op beide open dagen van SPNA (Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw)  was aandacht voor de biologische teelt.

 

Op de locatie Ebelsheerd waren de demoveldjes biologische conserven (groenten) te bekijken. De peultjes en snijmais stonden er mooi bij. De stamslabonen waren overgezaaid doordat de eerste zaai aangetast was door de bonenvlieg en door de droogte stond de spinazie wat dun. De ervaring die we de afgelopen weken hebben opgedaan, is erg waardevol en heeft diverse leerpunten opgeleverd. Zo is de vlakligging van het perceel en de instelling van de tand-eg cruciaal voor een goede onkruidbestrijding.

 

Op de Kollumerwaard stonden de demo-velden erg mooi. Ook hier speelt de ervaring die de laatste jaren is opgedaan zeker een rol in. De demo ‘mechanische onkruidbestrijding’ trok veel belangstellenden. De techniek verbetert snel waardoor het aantal wieduren terugloopt. De demo in wortelen liet zien dat de combinatie van schoffelen en aanaarden erg effectief is. 

Foto: uitleg bij de demoveldjes van Ebelsheerd

Foto: Mechanische onkruidbestrijding in een wortelveld

Open dagen SPNA trekken veel belangstelling