In de grensgebieden van Groningen, Drenthe en de aansluitende regio’s in Niedersachsen zijn relatief weinig biologische landbouwbedrijven. De bedrijven die er wel zijn, werken nauwelijks of niet samen over de grens heen. In april 2017 is daarom een netwerkproject met subsidie van Interreg gestart om hierin verandering te brengen. Interreg is een Europese subsidieregeling die partijen stimuleert om grensoverschrijdend samen te werken aan gezamenlijke problemen in de regio met als doel meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

Er zijn vier studiegroepen gevormd van Duitse en Nederlandse melkveehouders, pluimveehouders, akkerbouwers op zand- en dalgronden en akkerbouwers op de zware klei in de Dollard-polders om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Zij buigen zich over de vraag: Wat kunnen we samen doen om sterker te staan? Door de gezamenlijke productie  in de Eems-Dollard regio te koppelen aan verwerkings- en handelsbedrijven in de regio krijgt de hele  biologische sector in het grensgebied een impuls.

 

Verwerkende bedrijven zijn geïnteresseerd in biologische akkerbouwproducten die na verwerking op de Nederlandse en Duitse markt verkocht worden. Door de grensoverschrijdende samenwerking en clustervorming kan een sterk centrum ontstaan tussen grote bevolkingscentra als Bremen/Hamburg en de Randstad en het Ruhrgebied en de Scandinavische landen.

 

Op 24 oktober worden de resultaten gepresenteerd op een bijeenkomst in Bad Nieuweschans. Dit is een afsluitende bijeenkomst voor het project, maar nu al kunnen we melden dat wegens succes diverse studiegroepen doorgaan.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

Peter Brul, 06 - 57 93 34 52

Michiel Bus, 06 - 19 49 71 45

Henning Niemann, +49.170 - 3842081

Of stuur een mail naar: biologischelandbouw@provinciegroningen.nl

Biologische landbouw grensoverschrijdend