Veel enthousiasme tijdens Biobeurs 2019!

Op woensdag 23 en donderdag 24 januari 2019 was de provincie Groningen weer aanwezig met een stand op de Biobeurs, dé beurs voor biologische landbouw. Tijdens de beurs werd de huidige stand van zaken van het stimuleringsprogramma Biologische Landbouw aan de bezoekers toegelicht.

Boeren delen ervaringen
Net als de afgelopen jaren had de provincie een gezamenlijke stand met SPNA (de noordelijke akkerbouw proefbedrijven) op het kennisplein. Tijdens beide beursdagen is de stand goed bezocht door boeren uit Groningen, die in redelijk grote getale naar Zwolle waren gekomen. Enkelen waren zich echt nog aan het oriënteren op de biologische sector en kwamen vragen welke rol de provincie hierin zou kunnen spelen. Daarnaast zijn er veel boeren langs gekomen die al deelnemen aan een van de omschakelcursussen en studiegroepen en die hun bevindingen kwamen delen.

Enthousiasme
Opvallend bij beide groepen boeren was het enthousiasme over de aanpak van de provincie Groningen, met aandacht voor kennisuitwisseling, teelttechniek, bedrijfseconomie, investeringen in mechanisatie, afzet, bodemkwaliteit en andere aspecten. Het zichtbare resultaat hiervan in de praktijk, vooral in de vorm van (omgeschakelde) biologische landbouwbedrijven, versterkt het vertrouwen in deze aanpak. Boeren hebben ook zichtbaar plezier in het samen ontdekken van nieuwe teeltmethoden, nieuwe gewassen (zoals akkerbouwmatige groententeelt) en verbeterd economisch perspectief.

Vraag en aanbod
Naast boeren zijn er verschillende bedrijven langs geweest op de stand. Dit had vooral te maken met het convenant dat de provincie in november 2018 met 16 verwerkers en handelsbedrijven heeft gesloten om de afzetmogelijkheden te vergroten. De voortgang en resultaten hiervan worden landelijk gevolgd door verschillende partijen.

Met de deelnemende bedrijven en een groep Groninger akkerbouwers is er op donderdag 24 januari nog een bijeenkomst gehouden op de Biobeurs over afstemming van productie en afzet. Duidelijk werd dat het convenant bijdraagt aan een betere koppeling en planning tussen vraag en aanbod. Dit zal zichtbaar worden door het feit dat er enkele gewassen zullen worden verbouwd in 2019 in de provincie Groningen, die voorheen lastig of niet mogelijk waren zonder een degelijke gezamenlijke teeltplanning. Voorbeelden hiervan zijn spinazie, sperziebonen, waspeen en winterpeen.

Succesvol
De provincie kijkt terug op twee succesvolle beursdagen waarbij er veel informatie is uitgewisseld en verzameld.