Is biologische melkveehouderij rendabel?

Geen kunstmest, maar organische meststoffen, geen chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar vruchtwisseling en mechanische onkruidbestrijding, geen antibiotica, maar weerbaar vee dat buiten loopt, biodiversiteit en verrijking. Dat is in een notendop wat biologische landbouw inhoudt. Maar loont het ook? Is het financieel rendabel?

Eind maart organiseerden we een bijeenkomst over het financieel perspectief voor de biologische melkveehouder. De eerste resultaten van melkveehouders die omschakelen in Groningen en Friesland zijn positief. Steeds meer boeren kiezen voor biologisch. Wat is hun drijfveer? En hoe komen ze financieel de omschakelperiode door?

Lees meer over de conclusies van de bijeenkomst en praktische aanbevelingen.

De markt voor biologische landbouw wordt steeds beter. De vraag naar kwalitatief goede biologische producten groeit. Boeren uit Groningen en Friesland worden geadviseerd bij hun omschakeling naar biologisch door Ekopart. Zij krijgen individueel advies en daarnaast wisselen de deelnemers van omschakel-studiegroepen kennis en ervaringen uit. De provincies Friesland en Groningen ondersteunen agrariërs die de overstap naar biologisch willen maken. Zowel financieel als met advies, keukentafelgesprekken en omschakelcursussen.

 

Een nieuwe manier van boeren
De omschakelperiode brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Naast de opbouw van kennis over een biologische bedrijfsvoering, moeten ondernemers er rekening mee houden dat de productie afneemt. Daar staat tegenover dat biologische producten een hogere prijs opleveren. Ook de gezondheid van het vee is een belangrijke factor. De sfeer in de studiegroepen bleek onveranderlijk positief en vol verwachting. Er is veel aandacht geweest om de kennis over biologisch bij te spijkeren. Ook wordt een netwerk opgebouwd met biologische collega’s  Via excursies op hun bedrijven geven ze een inkijk op hun bedrijf. Veel ervaringen worden gedeeld.

 

De eerste cijfers laten zien dat biologisch boeren zeker rendabel kan zijn. Kort samengevat:

  • De structuur van een boerenbedrijf verandert na omschakeling.

  • De melkprijs stijgt structureel met € 0,10 ct.

  • Met name veehouders met natuurland en veehouders die samenwerken met akkerbouwers draaien goed.

 

Uit de informatiebijeenkomst over omschakeling en het financieel perspectief voor melkveehouders kwam een aantal nuttige conclusies en aanbevelingen naar voren. We zetten ze voor u op een rijtje:

  • Kijk bij omschakeling naar biologische landbouw niet alleen naar de korte, maar vooral ook naar de lange termijn.

  • Volg uw hart. Omschakelen naar biologisch moet bij u passen. De structuur van uw bedrijf verandert. Het is echt een andere manier van werken.

  • Het is belangrijk om een netwerk op te bouwen voor de uitwisselen van kennis en ervaring. Er zijn al veel initiatieven en werk- en studiegroepen. De provincie Groningen helpt u graag verder.

  • Ook is de samenwerking met natuurorganisaties, biologische akkerbouwers en andere grondbeheerders essentieel.

  • Onderzoek goed wat het economisch perspectief voor uw bedrijf kan zijn. Ook hierbij kan de provincie u helpen.

  • Zorg bij omschakeling naar biologisch altijd voor een goede afstemming met potentiele afnemers.

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zijn? We kunnen u helpen vanaf de eerste oriënterende stappen tot aan een complete doorrekening van uw bedrijf.

Neem contact met ons op.