Biologische hopteelt in Groningen

De eerste hop wordt verwerkt door Fokko Prins

September is de oogstmaand voor hop. Alhoewel hop in Groningen eeuwenlang is geteeld, is het nu een nieuwe en niet persé gemakkelijke teelt, die veel investeringen vraagt. De provincie wil de (her)start van biologische hopteelt graag stimuleren en doet dit onder andere door investeringen in hopteelt mede mogelijk te maken met de POP3 subsidieregeling die in november 2018 start.

We spreken Fokko Prins in Zuidbroek die zijn eerste teeltjaar bijna achter de rug heeft. We hebben hem al twee keer bezocht, samen met een groepje geïnteresseerden. Hoe gaat het met zijn hopteelt?  

 

Fokko is een samenwerking gestart met bierbrouwerij Maallust in Veenhuizen (Drenthe). In een coöperatie werken ze samen en stemmen zaken af zoals rassenkeuze, teeltmaatregelen, oogst, verwerking en afzet. De resultaten van het afgelopen jaar worden geëvalueerd en meegenomen om te beslissen met welke variëteiten volgend jaar kan worden uitgebreid. Veel kennis, maar ook bijvoorbeeld plantgoed of gebruikte machines worden opgehaald bij de biologische hopteler Joris Cambie in West-Vlaanderen (België) en verder vooral in Zuid-Duitsland, het internationale centrum voor de teelt van hop.  

De markt voor lokaal geteelde en liefst ook bijzondere, aroma-types hop lijkt er te zijn. Het aantal kleine bierbrouwerijen groeit gestaag en diverse brouwerijen groeien ook door naar een serieuze omvang. Ze produceren een mooie kwaliteit bier. Vanaf 2019 kunnen deze bierbrouwerijen biologische mout verwerken van Nederlandse granen, geleverd door mouterij Kiemkracht in Bad Nieuweschans. Het zou mooi zijn als ze aanvullend ook met hop kunnen werken uit de provincie.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Peter Brul:
p.brul@telfort.nl of 06 - 57 93 34 52