Studiegroep Waddengebied Fryslân - Groningen

Deelnemers gezocht
 

De provincies Fryslân en Groningen zien biologische landbouw als een duidelijke voortrekker voor de verduurzaming van de landbouw. De beide provincies stimuleren biologische landbouw vanwege milieuprestaties en de positieve bijdrage aan de biodiversiteit.

Doe mee aan de studiegroep

Bedrijven die willen overstappen, krijgen ondersteuning in de vorm van advisering bij de stappen die ze moeten zetten en de veranderingen die in de bedrijfsvoering moeten worden aangebracht. Een krachtige manier om kennis over te dragen is via een studiegroep bestaande uit biologische en gangbare landbouwers. Zo’n groep willen we oprichten in het Fries-Groningse waddengebied

Doel van de studiegroep

  • Kennisontwikkeling: ook in de biologische landbouw gaan de ontwikkelingen snel. Denk aan innovatieve ontwikkelingen van mechanische onkruidbestrijding (robotisering). 

  • Kennisuitwisseling: startende biologische ondernemers kunnen leren van ervaren ondernemers.

  • Netwerken: het is voor nieuwe omschakelaars van belang dat ze snel een nieuw netwerk opbouwen rond teeltkennis en afzet.

 

Gezocht: akkerbouwers in Fries – Gronings Waddengebied
We willen graag inzetten op een brede samenstelling van de studiegroep: biologische boeren, boeren in omschakeling en boeren die zich aan het oriënteren zijn op omschakeling naar biologische landbouw. Deze mix geeft een goede dynamiek. Het is daarbij de uitdaging om de groep voor iedereen interessante te houden. We willen komend winterseizoen met de groep van start gaan.

 

Invulling
De invulling laten we sterk afhangen van de  belangstelling en leerbehoefte van de deelnemers. De ervaring leert dat een goede combinatie van excursies en thema-bijeenkomsten het beste werkt. Er is voldoende financiële ruimte om interessante deskundigen in te huren. 

Gevraagde bijdrage van deelnemers: € 350,- per jaar
Opgave en meer informatie: Michiel Bus, 06 - 19 49 71 45 of mcbus@avestura.nl