Ebelsheerd, praktijkervaring met biologische teelten

Demonstratieboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta is nu in het tweede jaar van omschakeling naar biologisch. Arjan Hofstee, bedrijfsleider biologische landbouw, vertelt over zijn ervaringen

 

Innovatie op het land

Arjan Hofstee is optimistisch over de resultaten tot nu toe. "We kunnen nu al - in tweede omschakeljaar - stellen dat de biologische demo op Ebelsheerd een impuls heeft gegeven aan de proefboerderij en aan de akkerbouw in het Oldambt. We zijn volop aan het innoveren en passen andere methoden van landbouw toe. Zo hebben we gekozen voor 'niet-kerende grondbewerking' in combinatie met het rijpadensysteem". Niet-kerende grondbewerking is meer dan stoppen met ploegen. Ook als het gaat om gewassen en bemesting, zijn veranderingen nodig. De bodem moet zo minimaal mogelijk bewerkt worden, bodembedekkers zijn belangrijk en een zo divers mogelijke vruchtwisseling. Dit alles zorgt voor een rijk bodemleven en een betere structuur van de bodem. Hierdoor spoelen minder voedingsstoffen weg, wordt het water beter afgevoerd en zorgt de bodem voor gezonde gewassen. 

 

Zomertarwe, -veldboon en suikermais

"Dit seizoen zijn er omschakelingsgewassen zoals zomertarwe, zomerveldboon en suikermais geteeld. De zomertarwe en zomerveldboon werden al vroeg gezaaid (27 maart 2018). Op dat moment was het weer nogal wisselvallig. Daarom heeft de onkruidbestrijding ook best veel moeite gekost dit jaar. Deze gewassen staan op geploegd land. Dit was een mooi uitgangspunt omdat voor het zaaien al geëgd kon worden. Na het zaaien heeft het veel geregend wat ervoor zorgde dat bij het eggen diepe sporen zijn gereden. Dit gaf het hele seizoen hinder. De lange droge periodes daarna waren ideaal voor de onkruidbestrijding. De zomertarwe en veldbonen zijn allebei twee keer geschoffeld (en geëgd in een werkgang) in die periode. Dit heeft veel onkruid opgeruimd en de gewassen waren beide schoon. In de bedden veldbonen hebben scholieren gelopen om de duist (red: grassoort) eruit te halen".

 

Groenbemesters

"Op het perceel waar mais is gezaaid, stond in de herfst een groenbemester. Naast deze groenbemester stond op het perceel een hele partij opslag-gerst. In januari zijn de groenbemester en gerst geklepeld waarna de grondbewerking plaatsvond. Dit heeft veel moeite gekost omdat de opslag-gerst samen met de duist, maakte dat de 'Steketee' volveld-schoffel steeds vol liep. Dit perceel is in totaal zeven keer voorbewerkt, veelal in combinatie met de kop-eg. Na de laatste keer was het land dan eindelijk echt zwart, vervolgens is mest uitgereden en nog een keer met de kop-eg bewerkt. De dag erna is de mais in een mooi fijn grondje gezaaid. Helaas regende het drie dagen daarna (50 mm) waardoor de grond compleet dichtsloeg. Na de grote regenbui werd het een aantal dagen erg warm (rond de 30 graden). Hierdoor is er een dikke korst op de bovenlaag gekomen. De mais zat met de kiemen al in de korst, waardoor deze geremd werden. Veel kiemen zijn er niet doorheen gekomen. Wat er wel door gekomen is, is tweewassig. Lastig met de onkruidbestrijding dus". 

 

Positieve reacties

Arjan is over het algemeen tevreden hoe het seizoen verlopen is. "De tarwe en bonen stonden er gewoon erg mooi bij en gaven een goede oogst (tarwe op 4 augustus geoogst: 7.2 ton, bonen op 2 augustus geoogst: 4 ton per ha) net als de grasklaver. De mais stond wat dun maar staat verder goed. Het positieve gevoel wordt bevestigd door de leden van de klankbordgroep dit is een groep van ongeveer 15 telers die over de schouder meekijkt. Ook tijdens de diverse rondgangen en tijdens de Open Dag waren de mensen positief over de stand van zaken. Indirect een leuk compliment".