Grensoverschrijdende samenwerking Biologische landbouw

Met een bedrijf in de grensstreek kun je wel eens het gevoel hebben ver van de belangrijkste kenniscentra, verwerkers,  afnemers en toeleveranciers te zitten. Er is nauwelijks of geen uitwisseling van kennis en ervaring, laat staan van samenwerking tussen (biologische) boeren aan beide zijden van de grens. Terwijl de markt voor biologische producten blijft groeien. Dat biedt kansen voor bestaande biologische bedrijven en voor gangbare boeren die willen omschakelen.

De Stichting Biowerk en het Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen hebben in het EDR-project door netwerkbijeenkomsten, workshops en individuele gesprekken onderzocht welke kansen een goede samenwerking tussen Duitse en Nederlandse bedrijven biedt. Immers, de boeren hebben allemaal te maken met grotendeels dezelfde omstandigheden, vragen en uitdagingen. Maar ze hebben andere adviseurs, toeleveranciers en afnemers en komen daardoor ook tot andere oplossingen. 

Veel boeren bereikt

De doelgroep (boeren, handel, verwerkers, adviseurs) bestaat in Groningen en Drenthe uit ongeveer 250 spelers. Ongeveer hetzelfde aantal vinden we in Ost-Friesland, Emsland

Hiervan zijn in het EDR-project zo’n 200 ondernemers bereikt. Op basis van de markt en de omschakelpotentie in het gebied is een omschakeling van 10.000 – 15.000 hectare in drie tot vijf jaar reëel.

 

Bijeenkomst om terug en vooruit te blikken
Tijdens de afsluitende bijeenkomst in november op de bijzondere locatie ‘de  Remise’ in Bad Nieuweschans zijn de uitkomsten van de netwerk bijeenkomsten  gepresenteerd en is  met de aanwezigen  nagedacht over de invulling van een vervolg. Ca. 45 boeren, verwerkers, adviseurs en beleidsmakers waren aanwezig.

Belemmeringen
Bij het wel of niet kiezen voor de biologische landbouw spelen in de primaire sector verschillende factoren een rol:

  • Vakkennis over de biologische teelt (ziektebestrijding, invulling bouwplan, rassen keuzes etc.)

  • Onkruidbestrijding

  • Inzet en managen van personeel bij onkruidbestrijding

  • Marktzekerheid

  • Prijszekerheid

 

Daarnaast moet er bij omschakeling flink geïnvesteerd worden in onder andere mechanisatie. Daarbij is het steeds de vraag ‘hoe deze investeringen te financieren’.

 

Hoe verder?

Tijdens dit project is duidelijk geworden dat ondernemers aan beide kanten van de grens vaak tegen dezelfde vragen aanlopen. Samenwerking en het uitwisselen van kennis en ervaringen staan dan ook hoog op het verlanglijstje. Taal hoeft daarbij geen probleem te zijn. Concrete wensen zijn:

 

  • Grensoverschrijdende cursussen, demo’s en studiegroepen.

  • Het organiseren van teeltclusters van bepaalde producten waardoor het voor afnemers interessant wordt om actief te worden in een gebied.

  • In het verlengde hiervan: duurzame afzetcontracten met afnemers.

  • Verwerking in het gebied

 

Momenteel wordt gewerkt aan een vervolgproject.

Project Eems Dollard Regio (EDR)