Het tweede jaar van het proefproject ‘Bioconserven’ is positief afgesloten. Naast de locatie Kollumerwaard (in Munnekezijl) is er ook op de locatie Ebelsheerd (in Nieuw Beerta) een proefveld aangelegd voor de teelt van verschillende ‘industrie-groenten’. Samen met adviesorganisatie Delphy en groenteverwerker Laarakker Bio uit het Zuiden van Nederland kijken we naar de potentie van de teelt van groenten in het Noorden voor industriële verwerking.

 

Mogelijkheden voor Noord-Nederland

In andere delen van Nederland worden er al vele hectares (biologisch) groenten geteeld, speciaal in opdracht van de industrie. Door de spreiding van teelten kunnen de risico’s door bijvoorbeeld weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen maar ook tijdens het zaaien of oogsten worden gespreid. Voor de Noordelijke (biologische) akkerbouwer kunnen deze extra groente-gewassen in een bouwplan ruimte geven voor een andere vruchtwisseling en nieuwe mogelijkheden bieden voor  bedrijfsrotatie en saldo’s. Er zijn echter nog veel vragen over de mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding, opbrengstperspectieven en de verdere teeltspecificaties.

 

Resultaten

Op Ebelsheerd (eerste proefjaar) wordt er ingezet op de teelt van suikermaïs, spinazie, pompoen, sperzieboon en erwt. Dit jaar is er op de Kollumerwaard (tweede proefjaar) ingezet op de teelt van courgette, rode biet, spinazie en erwt. Veel gewassen kenden een relatief trage start, door achterblijvende temperaturen en vocht in het voorjaar. In de periode juni – juli kregen veel gewassen een groeispurt, en uiteindelijk zijn er mooie opbrengsten behaald.

 

Mechanische onkruidbestrijding

Ook de potentie van mechanische onkruidbestrijding in de verschillende gewassen werd dit jaar op de proef gesteld: meerdere keren is er geschoffeld of geëgd om zo het onkruid te onderdrukken. Op dit moment zijn we bezig om de opbrengstcijfers verder uit te werken en zo lessen te leren uit dit proefjaar. De opbrengsten lijken in lijn te liggen met 2016: opbrengsten met perspectief voor meer!

Tweede proefjaar biologische ‘industrie-groenten’ positief afgesloten