Internationale biologische beurs goed voor Nederland(TOFF) goed voor bio in Nederland

The Organic Farmers Fair (TOFF) werd op 12, 13 en 14 juni voor de eerste keer gehouden in de RAI in Amsterdam in combinatie met GreenTech. De opzet was nog bescheiden, met zo´n 35 bedrijven die producten en diensten aanbieden voor de biologische sector. Klein, maar fijn. De op innovatie en duurzaamheid gerichte tuinbouwvakbeurs GreenTech werd nu voor de derde keer gehouden en trok zo’n 11.000 bezoekers uit 110 landen. Het is wat dat betreft een mooie kapstok voor een internationale biologische landbouwbeurs. 


Waarom is zo'n internationale biologische beurs belangrijk? Op bijvoorbeeld de Biobeurs in Zwolle of de Biovelddag komen een paar bedrijven met apparatuur voor mechanische (niet-chemische) onkruidbestrijding, een paar bedrijven met hulpmeststoffen, enkele zaadbedrijven en een paar bedrijven met biologische gewasbescherming. Veel meer zit er niet echt in, want de Nederlandse markt is daarvoor gewoon klein. Maar internationaal er zijn meer dan 400 bedrijven in biologische gewasbescherming en nog eens honderden bedrijven die zich bezighouden met ontwikkeling van methoden en technieken voor niet-chemische onkruidbeheersing. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor biologische zaadteelt. Om de biologische landbouw in Nederland, Europa en wereldwijd verder te helpen, heb je beurzen nodig waarin deze bedrijven, organisaties, telers, voorlichters, onderzoekers en dealers elkaar ontmoeten, informeren en inspireren. TOFF en de Biovelddag kunnen vanaf 2019 dan ook goed samen werken. 

 

Wereldwijd zijn er nu meer dan twee miljoen gecertificeerd biologische bedrijven. De hele landbouwsector kijkt belangstellend naar wat er gebeurt in de biologische beweging als inspiratiebron voor behoud en verbetering van bodemvruchtbaarheid, gewasbescherming, onkruidbeheersing, maar ook bijvoorbeeld veehouderij met een minimale inzet van antibiotica. De Biofach in Neurenberg werkt al jarenlang als een goede versneller van de handel in biologische producten. Dat kost jaarlijks enkele tientallen miljoenen, maar levert een veelvoud daarvan op. 

 

Om biologische landbouw werkelijk tot een alternatief of  de dominante teeltmethode te maken, zijn verdere technische ontwikkelingen onontbeerlijk. Er gebeurt heel veel op dat gebied, denk bijvoorbeeld aan de combinatie van bodembewerking, zaaien, onkruidbestrijdingen  bemesten met gebruik van vaste rijpaden, gps en camera’s.  De groei van het aantal biologische bedrijven zet in Nederland en ook internationaal nu behoorlijk door. Die dynamiek vraagt om een internationale vakbeurs voor biologische landbouw. Als we willen in Nederland en anders gebeurt dat in Duitsland of de Verenigde Staten. Het zou de Nederlandse biologische en de gangbare landbouw enorm helpen als ons land met TOFF elk jaar het centrum is van innovatie in biologische teeltmethoden.