Investeringsregeling 2018

Eind 2018 is voor de tweede keer een Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) opengesteld voor biologische landbouw. Er was in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar en er is voor ongeveer 1,7 miljoen euro aan investeringen ingediend. Een mooi resultaat dat laat zien dat de behoefte om te investeren onder biologische boeren groot is.

7,5 miljoen euro aan investeringen

In 2017 is er een soortgelijke regeling opengesteld en voor 1,3 miljoen euro aangevraagd. Dit betekent dat er in totaal voor 3 miljoen euro is aangevraagd. Het subsidiepercentage bij beide regelingen was 40 procent en dat komt neer op een totaal van 7,5 miljoen euro aan investeringen.

Controle en beoordeling
Op dit moment is het SNN samen met RVO volop bezig met de controle en beoordeling van de ingediende aanvragen. Uiterlijk juni 2019 krijgen alle aanvragers een definitief antwoord op hun aanvraag en een eventuele beschikking. 

Voorlopig laatste regeling biologische landbouw 

Vanwege het naderende einde van het POP3-programma was dit voorlopig de laatste investeringsregeling specifiek voor de biologische landbouw.