Agrarische Jongeren bezoeken biologisch bedrijf

Agrarisch Jongeren Kontakt Midden en Westerkwartier brachten op 26 juni een bedrijfsbezoek aan het  biologisch dynamische melkveebedrijf van de familie van Tilburg in Hornhuizen, Waddenmax. 

 

Het thema van de bijeenkomst  was ‘een gezonde bodem’. Ben van Tilburg  is uitgebreid ingegaan op de vele vragen over fokbeleid, graslandbeheer, bodembeheer en marktontwikkelingen. De biologische koeien leveren de melk voor de WaddenMax-producten en het rundvlees dat aan huis wordt verkocht.

 

Nick van Eekeren, Expert van het Louis Bolk Instituut, vertelde over duurzaam bodembeheer. Er zijn op diverse plekken in het land profielkuilen gegraven om onderzoek naar de bodem te kunnen doen.

 

De bijeenkomst is onderdeel van een provinciebreed project waarbij jongeren zich kunnen oriënteren op biologische landbouw.  In de winter volgen voor belangstellenden verdiepingsbijeenkomsten om verder op de materie in te gaan.

Op de foto geeft Ben van Tilburg de jongeren uitleg