18 maart: themabijeenkomst over arbeidspiek in teeltseizoen biologische landbouw

Maandagavond 18 maart organiseren we een themabijeenkomst over arbeid in de biologische landbouw. Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij wettelijke rechten en plichten (zoals CAO en ARBO). Ook zullen de voor- en nadelen van de verschillende strategieën bij het invullen van de arbeidspiek in het teeltseizoen, aan de hand van praktijkvoorbeelden, worden gedeeld. Tot slot bekijken we de mogelijkheden tot samenwerking, om verzekerd te zijn van arbeid als die nodig is. De bijeenkomst vindt plaats in de Geweide Hof in Garmerwolde.

Arbeidspiek
In de biologische landbouw is er is in diverse teelten extra arbeid nodig. Mechanische bestrijding vraagt meer tijd dan chemische, maar dit kan intern voor de meeste gewassen vaak wel goed worden opgevangen. Dat wordt anders als er veel extra arbeid  moet worden ingezet om onkruid met de hand te bestrijden bij teelten zoals uien, bieten en groenten. De ervaring leert dat de meeste uren nodig zijn van half mei tot eind juli.
 
Strategieën
Er zijn verschillende strategieën om deze arbeidspiek in te vullen:

  • In dienst nemen van (tijdelijk) Nederlands personeel, bijvoorbeeld schooljeugd

  • In dienst nemen van (tijdelijk) buitenlands personeel 

  • Inhuur wiedploegen van derden