Studiegroep Oriëntatie biologisch landbouw Noordelijke Kleischil van start

Dinsdag 18 juni 2019 waren 20 belangstellende Friese en Groningse boeren  aanwezig bij de aftrap van de studiegroep Oriëntatie biologische landbouw Noordelijke Kleischil. De bijeenkomst vond plaats op de prachtige locatie van het biologische akkerbouwbedrijf Landgoud in Kloosterburen.

 

Na een kennismakingsronde waarin iedereen aangaf wat zijn of haar ambities zijn, lichtten de procesbegeleiders Hero Havenga de Poel en Michiel Bus de opzet van de studiegroep toe.

Bijeenkomsten, gratis keukentafelgesprek en omschakelplan tegen gereduceerd tarief

Er zullen de komende twee jaar twaalf bijeenkomsten worden georganiseerd met een mix van excursies, demo’s en themabijeenkomsten. We gaan de themabijeenkomsten in nauwe samenspraak met de deelnemers invulllen. Daarnaast hebben de deelnemers de mogelijkheid om gratis een keukentafelgesprek (quick scan) met een deskundige te voeren, die bekijkt of omschakelen bij de ondernemer en zijn of haar bedrijf past. Verder kunnen deelnemers tijdens de cursus tegen een gereduceerd tarief een eerste aanzet voor een omschakelplan maken.

Aan het eind van de avond kregen de aanwezigen een rondleiding op het bedrijf. Zij kregen daarbij een keur aan gewassen te zien, zoals bessen, hop, tarwe, stamslabonen en mosterd.

Er is nog ruimte voor enkele deelnemers. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Michiel Bus (06-19497145 |mcbus@avestura.nl) of Hero Havenga de Poel (06-27045613 | hero@landgoud.nl).