Open dag Ebelsheerd: veel belangstelling voor bio

Op de Open Dag van SPNA locatie Ebelsheerd in Nieuw Beerta op 2 juli jl. was er veel belangstelling voor de biologische demo. Tijdens de rondgang werden zo’n 60 ondernemers geïnformeerd over het Groningse programma en de mogelijkheden in het Oldambt. Zij konden zien dat de gewassen er goed voorstonden.

 

Ruime mogelijkheden voor meer gewas diversiteit

Tijdens de toer was er aandacht voor het biologisch programma van de provincie Groningen. Dit programma heeft mede mogelijk gemaakt dat op Ebelsheerd nu 28 ha grond biologisch wordt beheerd.  De rondgang begon bij de demo veldjes. Hier wordt onderzocht welke gewassen in het Oldambt potentie hebben in een biologische vruchtwisseling. Zo worden er onder andere mais, rode biet, mosterd, spinazie, veldboon, erwt geteeld. Conclusie: er zijn ruime mogelijkheden voor meer gewas diversiteit binnen het bouwplan.

 

Daarna werd het demo veld van de Graanrepubliek bezocht. Hier worden verschillende zomergranen verbouwd, om na de oogst te onderzoeken voor welke verwerking ze wel of niet geschikt zijn. Zo wordt gezocht naar geschikte brouwgerst, baktarwe, tarwe voor pasta’s etcetera.

Sneller en preciezere mechanische onkruidbestrijding

Tot slot werd het productieareaal van 28 ha bezocht. Hier staan onder andere grasklaver, pompoen, stamslaboontjes, tarwe en veldbonen. Laarakker, de afnemer van de stamslabonen,  en BioFreshi, de afnemer van de pompoenen gaven een toelichting over de bijzonderheden van de teelt en de afzetmogelijkheden. Tot slot is aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het vlak van mechanische onkruidbestrijding. De getoonde machines laten zien dat er steeds sneller en preciezer gewerkt kan worden. Dit vertaalt zich in minder handwieduren per ha.