Verwerkende bedrijven - van bijvoorbeeld veevoer, maar ook bakkerijen - zijn naarstig op zoek naar biologische producten uit Duitsland en Noord-Nederland. De sterk groeiende biologische markt doet daar nog een schepje bovenop. Dit beeld kwam naar voren uit gesprekken die werden gevoerd met deze bedrijven, in het kader van het project Stimulering Biologische Landbouw Groningen en het netwerkproject met de Duitse buren.

 

Van import naar lokale productie

De vraag naar met name biologische akkerbouwproducten is groot! Hier is sprake van een inhaalslag. Bakkerijen, veevoerproducenten en andere bedrijven zijn de afgelopen vijftien jaar vaak overgestapt op de import van grondstoffen omdat deze niet voldoende in de regio voorhanden waren. Consumenten hechten echter steeds meer waarde aan de ‘lokale’ herkomst van producten en voor voeders worden de regels voor de herkomst van producten ook strenger.

 

Interessante samenwerking

Eén van de uitgangspunten van biologische landbouw is het zo goed mogelijk sluiten van kringlopen van voer en mest. Dit is eigenlijk alleen goed mogelijk bij een zo goot mogelijk aandeel voeders, inclusief ingrediënten voor krachtvoer, uit de regio. Grasdrogerij Oldambt in Oostwold heeft een goede vraag naar biologische luzerne en dit gewas past uitstekend in biologische akkerbouw op zware klei. Voor boeren die omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering, kan een samenwerking met biologische veehouders al vanaf het eerste jaar van omschakeling interessant zijn, door de teelt van eiwitgewassen zoals veldbonen, soja, gras-klaver of luzerne. Voor veehouders kan de samenwerking een versterking van het biologische karakter van het bedrijf en een verlaging van de voederkosten betekenen.

 

Concrete vraag naar producten

In een Duits-Nederlandse samenwerking is Naturmühle Vechteland uit Hoogstede actief op zoek naar biologisch geteelde granen vanaf het tweede jaar omschakeling voor de voederindustrie. Bedrijven zoals  Laarakker, De Schakel ism Rijko (diepvies) , Machandel (conserven), Dunagro (hennep), Marne (mosterd), diverse bakkerijen (baktarwe en rogge) willen graag biologische producten van akkerbouwbedrijven uit Groningen. Samen met de grote behoefte aan voer, die ook uit de omschakelingsperiode kan komen, levert dit een goed perspectief voor de akkerbouw.

 

Meer weten? Neem contact op met Peter Brul, 06 - 57 93 34 52 of stuur een mail naar: biologischelandbouw@provinciegroningen.nl

Lokale vraag naar biologische producten is groot