Nieuwe subsidie beschikbaar in najaar 2018  

In het najaar van 2018 stelt de provincie Groningen opnieuw subsidie beschikbaar voor biologische landbouw, als aanvulling op de investeringsregeling van 2017. Met deze regeling hoopt de provincie biologische landbouw nog een extra stimulans te kunnen geven.

 

De invulling van de nieuwe regeling is bijna rond. Investering in grondbewerkingsmachines, zaai- en planttechnieken en bijvoorbeeld machines voor de teelt van hop komen zeker terug op de investeringslijst, maar er is ook ruimte voor nieuwe investeringscategorieën. Hierbij moet het gaan om concrete fysieke investeringen, waarvoor u veertig procent subsidie kunt krijgen. In totaal wordt er, net als bij de vorige openstelling, twee miljoen euro beschikbaar gesteld.

 

Heeft u ideeën en/of wensen hebben voor een investeringscategorie dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan biologischelandbouw@provinciegroningen.nl.