Nieuwe ronde oriëntatie biologische landbouw Groningen van start

De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren akkerbouwers en melkveehouders ondersteund die nadenken over biologische landbouw. Tijdens bijeenkomsten op boerenbedrijven en themabijeenkomsten is samen met de ondernemers gekeken hoe omschakeling concreet kan worden ingevuld. Dit voorjaar start de provincie een nieuw traject voor ondernemers die zich willen oriënteren op biologische landbouw.

De biologische markt blijft groeien. Het afgelopen jaar in Nederland en in de Europese Unie zelfs met meer dan 10 procent. In ons land zijn er zo’n 2.000 biologische bedrijven met samen 70.000 hectare. In Groningen is er de afgelopen jaren een groei gerealiseerd van circa 1.000 hectare extra biologisch areaal. Groningse ondernemers die actief zijn in de biologische groenteconserven zoals sperziebonen, doperwten en peen, breiden hun areaal steeds verder uit. Ook is er een groeiende vraag naar voedergewassen zoals mais, voederbiet en veldbonen en naar traditionele Groninger producten zoals granen, koolzaad en peulvruchten. In de veehouderij is een afzetgroei te zien van biologische zuivel en vlees. Al met al blijft de sector stevig doorgroeien en dat is ook de verwachting voor de komende jaren.

Ondersteuning boeren

Met het programma biologische landbouw richt de provincie zich met een vraag-gestuurde en praktische aanpak op ondernemers die zich willen oriënteren op omschakeling. Geïnteresseerde ondernemers kunnen bijvoorbeeld op bedrijfsbezoek bij zowel ervaren biologische telers als bij omschakelaars. Er zijn studieclubs en het in 2018 afgesloten convenant 'Marktpartner Bio Groningen' biedt ondersteuning om productie en afzet beter op elkaar af te stemmen. Voor een duurzame groei is het cruciaal dat alle partijen in de keten samenwerken. Een goed, evenwichtig plan voor het verbouwen van de gewassen, gekoppeld aan voldoende afzetmogelijkheden zijn de basis voor een gezonde sector.

Interesse?


Het programma biedt individuele ondernemers gratis gesprekken met deskundigen en financiële ondersteuning bij het maken van een omschakelplan. Ook organiseren we dit jaar organiseren vrijblijvend een aantal startbijeenkomsten. Ondernemers met belangstelling kunnen zich opgeven via biologischelandbouw@provinciegroningen.nl.