Studenten onderzoeken biodiversiteit en landbouw

In de landbouw ligt een grote uitdaging om de biodiversiteit te verhogen. Wat de effecten zijn van diverse landbouwsystemen op de biodiversiteit is grotendeels onbekend. Samen met studenten van Hogeschool van Hall Larenstein uit Leeuwarden doet Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) praktijkonderzoek naar deze effecten, zowel boven- als ondergronds.


Het onderzoek wordt uitgevoerd bij aardappels die geteeld worden op drie verschillende landbouwsystemen van het proefbedrijf SPNA in Kollumerwaard dat grenst aan het Natura2000-Lauwersmeergebied. Bij dit bedrijf loopt een proef om te komen tot een gesloten plantaardig systeem 'Planty Organic': Gangbaar, Biologische en Zero Input. Er worden bodem- en plakvallen geplaatst om de insecten op en boven de bodem te vangen. Per perceel tien bodemvallen en tien plakvallen, in vier gebieden, waar drie metingen worden gedaan. De bodem- en plakvallen worden op dezelfde locaties geplaatst. 


Meting
De eerste meting vond plaats voordat de gewassen in bloei staan. De tweede meting op het moment dat de gewassen in bloei stonden en de derde meting toen de gewassen uitgebloeid waren. Behalve bovengrondse biodiversiteit is ook de ondergrondse biodiversiteit gemeten. Dit gebeurde op twee verschillende manieren: er is zowel gekeken naar de wormen (Annelida) in de bodem als naar de springstaarten (Entognatha). 
De eerste resultaten worden binnenkort verwacht. Deze worden gepubliceerd op deze website.