Op zand- en dalgronden vraagt biologische landbouw om een specifieke aanpak en werkwijze. Daarom werd er in november een speciale informatiebijeenkomst georganiseerd voor deze doelgroep op proefboerderij Locatie: ’t Kompas in Valthermond. Ondernemers die interesse hebben in biologische landbouw kregen hier informatie vanuit verschillende invalshoeken over de kansen, maar ook de valkuilen van de biologische teelt. Vervolgens start in januari de Oriëntatiecursus voor zand- en dalgronden.

Vraag naar biologisch blijft stijgen

Tijdens de afsluitende bijeenkomst liet Peter Brul (Agro Eco advisors) zien dat er marktkansen liggen. De afzet van biologische producten groeit al tientallen jaren gestaag.  Het is weinig afhankelijk van de conjunctuur en de verwachting is dat deze groei de komende tien jaar alleen maar doorzet.

Vakmanschap en accuratesse

Gerard Lanting uit Oosterhesselen boert al vele jaren biologisch op zandgrond. Er was veel aandacht voor zijn praktische ervaringen. Kern van zijn betoog was dat biologisch boeren op zand prima kan maar dat het veel vakmanschap en accuratesse vraagt om het onkruid eronder te houden. Gerard Hoekzema, bedrijfsleider op ’t Kompas, bood aan om daar waar mogelijk boeren te ondersteunen met proeven, demo’s en eventuele andere activiteiten.

Oriëntatiecursus start in januari

Christoffel den Herder (Delphy) gaf tot slot een beeld van de opzet van de cursus. Er wordt in de oriëntatiecursus nauw aangesloten bij de vragen van de groep en er vinden veel veldbezoeken plaats. De cursus wordt financieel ondersteund door de provincies Groningen en Drenthe. De eigen kosten voor deelname bedragen € 350,-. De groep start in januari 2018.

Geef u snel op!

Heeft u belangstelling? Dan kunt u zich opgeven bij Michiel Bus, mcbus@avestura.nl, of telefonisch: 06 - 19 49 71 45.

Oriëntatiecursus biologische landbouw op zand- en dalgronden