Plannen teeltseizoen 2019

Komend teeltseizoen is voor de omschakelende akkerbouwers een spannend seizoen: een aantal voor hen nieuwe gewassen die dan ook nog biologisch geteeld gaan worden. Vooral de vollegronds groentes als stamslaboon, waspeen, winterpeen, erwt, spinazie en ui vragen aandacht. Vanuit het project willen we telers zoveel mogelijk ondersteunen bij deze uitdaging. In samenspraak met de telers zetten we in op drie sporen.

 

Demo’s precisie mechanisatie

De ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw gaan hard en zijn zeer relevant voor de biologische sector. Onkruidbeheersing blijft een grote uitdaging. Elke slag die daar gemaakt wordt, vertaalt zich direct uit in minder handarbeid en daarmee verlaging van de kosten. Een van de grootste belemmeringen voor omschakeling is de grote arbeidsbehoefte van met name hoog salderende gewassen (zoals de bovengenoemde groenten).  

De laatste stand van zaken op het gebied van precisielandbouw komen aan bod tijdens de demo's. Denk aan gewasherkenning met camera´s en sensoren, gebruik van GPS en robotisering. De nadruk zal liggen op machines die praktijkrijp zijn, maar er is ook aandacht voor nieuwe, veelbelovende machines die niet direct inzetbaar zijn. 

De demo's vinden plaats op drie locaties: Kollumerwaard, Ebelsheerd en op een zandlocatie.

Onderzoek en demo’s op zand- en dalgronden

Biologisch telen heeft zijn eigen grondgebonden uitdagingen. Denk hierbij aan vruchtwisseling, onkruidbeheersing en bemesting. Gebiedsgericht onderzoek en demo’s helpen bij het vinden van oplossingen en delen van kennis. Voor de zware klei is hiervoor proefboerderij Ebelsheerd beschikbaar, voor de lichtere kleigronden de Kollumerwaard.
Voor de zand- en dalgronden gaan we op zoek naar dergelijke locatie. Samen met de telers denken we na  welke onderzoeksvragen er liggen en aan welke demo’s behoefte is.

 

Teeltbegeleiding: veldbijeenkomsten en Biocafé

Tijdens het groeiseizoen hebben telers specifieke vragen over diverse zaken als onkruidbestrijding, stand van het gewas, ziektedruk en de toestand van de bodem. Vragen die soms redelijk acuut zijn. We willen in het teeltseizoen 1 keer per 3 weken een veldbijeenkomst organiseren voor alle 3 de teeltgebieden. Zo mogelijk met een biologische expert van Delphy of één van de afnemers. Ook willen we van start met het Biocafé. Doel van het Biocafé is om biotelers in een informele sfeer de mogelijkheid te geven actuele teeltvragen bij ervaren adviseurs en collega telers neer te leggen en een gericht advies daarover te krijgen.