Studiegroep pluimveehouders in Groningen

Pluimveehouders die de overstap naar biologische willen maken, willen uitbreiden of veranderen van locatie stuiten nu nog vaak op allerlei procedures en regels. De provincie Groningen wil kijken of het zinvol is om in Groningen een studiegroep te vormen met en voor pluimveehouders. Hoe gaat het met de bedrijven? Hoe zien ze de toekomst? Waar liggen kansen? Wat zijn problemen waar pluimveehouders tegenaan lopen en wat kunnen we daar als provincie aan doen? Doel van de studiegroep zou zijn om kennis en ervaring uit te wisselen en om in specifieke situaties als belangenbehartiger op te treden. 

Kom naar de bijeenkomst

Op dinsdagavond 30 oktober organiseert de provincie daarom een bijeenkomst voor (potentiële) biologische pluimveehouders om hierover met elkaar en met een aantal andere deskundigen van gedachten te wisselen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Aantal biologische pluimveehouders groeit gestaag

De Nederlandse pluimveehouders - zowel gangbaar als biologisch - hebben een heftige, turbulente periode achter de rug en een ongewisse toekomst voor zich. De markt voor biologische eieren groeit al jaren hard (in 2017 maar liefst met 17%) Inmiddels is meer dan 12% van de pluimveehouderijen biologisch. De meeste bedrijven liggen in het zuiden van het land. In de provincie Groningen zijn acht van de 24 bedrijven met leghennen biologisch en het aantal bedrijven groeit. 

Samenwerken biedt kansen

De combinatie met graanteelt biedt wellicht mogelijkheden voor een lage kostprijs of in elk geval meer flexibiliteit in de kostprijs en het sluiten van kringlopen. Samenwerking met biologische akkerbouwers kan daarbij voordelen bieden voor beide partijen. De provincie stimuleert de ontwikkeling van biologische pluimveehouderijen, in combinatie met de teelt van voeders en het sluiten van kringlopen. 

Wilt u meepraten? Of wilt u meer informatie? 

Neem dan contact op met: Peter Brul, p.brul@telfort.nlof 06 - 57 93 34 52