Resultaten Planty Organic 

Kampioen stikstof efficiënte akkerbouw gepresenteerd

Onlangs werden de resultaten van 'Planty Organic' gepresenteerd tijdens een minisymposium op de Proefboerderij Kollumerwaard van SPNA. Planty Organic is een zeer innovatief biologisch akkerbouwsysteem. Het is gebaseerd op zelfvoorziening van stikstof met behulp van vlinderbloemigen. Er vindt hierbij geen aanvoer van mest plaats.

De zaal was goed gevuld met landbouwonderzoekers van de Wageningen Universiteit, het Louis Bolk Instituut en ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek uit Vlaanderen), een aantal akkerbouwers en een flink aantal vertegenwoordigers van provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties.

Het Planty Organic onderzoeksteam liet zien dat deze 'natuurinclusieve' vorm van akkerbouw op alle fronten een groot succes is. Om te beginnen levert het een productie op die ten minste vergelijkbaar is met 'gewoon biologisch'. Daarnaast zorgt het voor een hele reeks andere positieve resultaten: schoon water, schone lucht, behoud van bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. Allemaal aspecten waar de maatschappij om vraagt.

Het systeem kan voltooid worden tot een werkelijk circulair akkerbouwbedrijf door de reststromen van de maatschappij terug te voeren naar de grond.  Zover is het echter nog niet. Daar ligt nog een maatschappelijke uitdaging.

De resultaten van de evaluatie na vijf jaar staan in dit rapport.

 

Wilt u meer informatie over 'Planty Organic'? Neem dan contact op met

- Projectleider Michiel Bus, bus@spna.nl

- Onderzoeker Geert-Jan van der Burgt, gjvanderburgt@gmail.com

Het onderzoek is tot nu toe door onderstaande instanties gefinancierd:

- provincie Groningen

- provincie Fryslan

- Rabobank

- Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie