Veldbezoek studiegroep akkerbouw

De afgelopen maanden waren de diverse akkerbouw studiegroepen in veld te vinden. Zowel op de zand- en dalgronden, de zware klein in het Oldambt als de lichte klei-zavel van de Noordelijke Kleischil keken ze regelmatig bij collega’s hoe de gewassen ervoor stonden.

Er zijn bezoeken gebracht aan de bedrijven van Gerard Lanting, familie Tuenter, de gebroeders Prins, familie Hekma Wierda, Eddy van Wijk en proefboerderij Ebelsheerd. Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde, zoals bodem en bemesting, de organisatie van de onkruidbeheersing en de effectiviteit daarvan, de schade door ziekten en plagen (kraaien in de maïs!) en afzet en prijzen.


Nieuwe kennis

De bijeenkomsten waren veelal zeer goed bezocht en werden gewaardeerd als effectieve en inspirerende bijdrage aan de kennisontwikkeling. In het voorjaar lag de focus op de zaaibed bereiding en het zaaien, daarna op de onkruidbestrijding en later op het moment van oogsten en alles wat daarbij komt kijken.


Rondje machines

Standaard bij elk bezoek is een rondje machines gedaan: welke machines staan er, wat zijn de ervaringen en wat kan beter. Het is mooi om te zien dat positieve ervaringen van anderen gelijk in de praktijk gebracht worden op het eigen bedrijf, wat zich direct vertaalt in bijvoorbeeld minder hand wieden.
 

Thema-avond
Komend winterseizoen willen de studiegroepen zich tijdens een aantal thema-avonden verder verdiepen in een aantal teelten. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan ervaringen met de bemesting, ziektedruk, onkruidbestrijding, teeltbegeleiding door afnemers van met name de voor de meeste telers nieuwe groentegewassen en uiteindelijke de saldi van de gewassen op de verschillende grondsoorten. De thema-avonden worden aangekondigd via deze nieuwsbrief.