Aanbod

Wat kan de provincie voor u betekenen?

We willen in Groningen het aantal hectares met biologische landbouw vergroten en stimuleren daarom boeren die willen overschakelen op (deels) biologische bedrijfsvoering. Zo organiseren we regelmatig informatiebijeenkomsten en staan we op beurzen.

Kijk in de agenda voor bijeenkomsten bij u in de buurt.

 

Daarnaast bieden we keukentafelgesprekken, omschakelcursussen, studiegroepen en hulp bij het opstellen van een omschakelplan. 

biologische landbouw Groninge
biologische landbouw Groninge
biologische landbouw Groninge
biologische landbouw Groninge
 
Oriëntatiecursus Veenkoloniën  

Doel

Kennismaken met alle aspecten die een rol spelen bij omschakeling naar biologisch, speciaal gericht op zand- en dalgronden in de Veenkoloniën.

 

Opgave:

Stuur een mail naar: biologischelandbouw@provinciegroningen.nl

 

Eigen bijdrage

€350,00 (excl. btw)

 

Setting

Groep van maximaal 12 akkerbouwers

Cursusprogramma

Vijf bijeenkomsten. Omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering kent voor akkerbouwers in de Veenkoloniën specifieke uitdagingen.  Zo vraagt bijvoorbeeld onkruidbestrijding op zand- en dalgronden om een speciale aanpak. Ook geven we uitleg en informatie over mogelijke teelten en het bijbehorende zaai- en oogstplan.De inhoud staat niet vast, maar wordt samen met de groep ingevuld.

 

Thema’s

 • De oriëntatiecursus is speciaal gericht op zand- en dalgronden van de Veenkoloniën.

 • Inleiding over biologische landbouw (regelgeving, omschakeling, controle)

 • Teelt en gewaskeuze (vruchtwisseling, bodem/bemesting, saldo’s)

 • Arbeid en mechanisatie (onkruidmanagement en mechanische onkruidbestrijding)

 • Ziekten en Plagen (preventieve teeltmaatregelen)

 • Bewaring, afzet, economie en financiering in de biologische sector (teelt- en afzetstrategie, bouwplan- en gewaskeuzes, marktontwikkeling en marktkansen)

Keukentafelgesprek

Doel

Snel de mogelijkheden, kansen, aandachtspunten en knelpunten in beeld krijgen van biologisch ondernemen op uw eigen bedrijf. Er wordt onder andere gekeken naar de huidige bedrijfsstructuur en het management. 

 

Eigen bijdrage

Eerste gesprek (ter waarde van €350,00) is gratis

 

Tweede keukentafelgesprek/omschakelplan (€350,-) wordt voor de helft door de provincie betaald. U betaalt zelf dus €175,-

Opgave

Akkerbouwers: stuur een mailtje naar Michiel Bus: biologischelandbouw@provinciegroningen.nl

 

Veehouders: stuur een mailtje naar Peter Brul: biologischelandbouw@provinciegroningen.nl

 

Setting

Eén op één gesprek bij u thuis

Begeleider

In overleg

Plan een

keukentafelgesprek

 

Omschakelcursus akkerbouw

Doel

Kennismaken met alle aspecten die een rol spelen bij omschakeling naar biologisch

 

Opgave:

Stuur een mail naar Michiel Bus: biologischelandbouw@provinciegroningen.nl

 

Eigen bijdrage

€350,00 (excl. btw)

 

Setting

Groep van maximaal 12 akkerbouwers

Cursusprogramma

Vijf bijeenkomsten. De inhoud staat niet vast, maar wordt samen met de groep ingevuld. Bij elke bijeenkomst wordt een passend bedrijfsbezoek aan een biologisch akkerbouwbedrijf aangeboden.

 

Thema’s

 • Inleiding over biologische landbouw (regelgeving, omschakeling, controle)

 • Teelt en gewaskeuze (vruchtwisseling, bodem/bemesting, saldo’s)

 • Arbeid en mechanisatie (onkruidmanagement en mechanische onkruidbestrijding)

 • Ziekten en Plagen (preventieve teeltmaatregelen)

 • Bewaring, afzet, economie en financiering in de biologische sector (teelt- en afzetstrategie, bouwplan- en gewaskeuzes, marktontwikkeling en marktkansen)

Omschakelcursus veehouderij

Doel

Kennismaken met alle aspecten die een rol spelen bij omschakeling naar biologisch

 

Opgave:

Stuur een mail naar Peter Brul: biologischelandbouw@provinciegroningen.nl

 

Eigen bijdrage

€350,00 (excl. btw)

 

Setting

Groep van maximaal 12 melkveehouders

Cursusprogramma

Vijf bijeenkomsten. Bijeenkomsten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan een excursie. De inhoud staat niet vast, maar wordt samen met de groep ingevuld.

 

Thema’s

 • Gras- en onkruidmanagement

 • Fokbeleid

 • Afzet

 • Voeding en Huisvesting

Studiegroep

Doel

Na omschakeling is het belangrijk om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen biologische boeren. Een mooi vervolg op een omschakelcursus is een studiegroep. 

 

Opgave:

Stuur een mail naar Peter Brul: biologischelandbouw@provinciegroningen.nl

 

Eigen bijdrage

€350,00 (excl. btw)

 

Setting

Groep van maximaal 12 melkveehouders

Cursusprogramma

Vijf bijeenkomsten in een jaar. De begeleiding wordt verzorgd door externe specialisten.

De inhoud staat niet vast, maar wordt samen met de groep ingevuld.

 

Thema’s

 • Bodem en bemesting, voedervoorziening en rantsoen, bedrijfseconomie en strategie, veebeheer en diergezondheid.

 

Omschakelplan

Bij het omschakelen van gangbaar naar biologisch komt veel kijken. Allerlei aspecten worden anders, zoals teelttechniek, bedrijfsorganisatie, arbeid, bedrijfseconomie en afzet. Dat vergt de nodige investeringen. Het is belangrijk om te weten of dit voldoende bedrijfsrendement oplevert en of een biologische bedrijfsvoering wel bij de ondernemer en zijn of haar kwaliteiten past. Hiervoor is het nodig om eerst een omschakelplan op te stellen: een bedrijfsplan voor de nieuwe biologische bedrijfsvoering. De provincie Groningen kan bijdragen bij het opstellen van een omschakelplan. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Ko Munneke of een mail sturen aan biologischelandbouw@provinciegroningen.nl

Landelijke regeling

De overheid heeft een ‘borgstellingsfonds’ in het leven geroepen dat boeren kan helpen om een financiering te krijgen, door een soort garantstelling. Boeren en tuinders die willen omschakelen van gangbare naar biologische productie kunnen met de vernieuwde borgstellingsregeling krediet krijgen voor de omschakeljaren. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw bank of op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

 

Proefboerderijen

Ebelsheerd

De omschakeling van reguliere naar biologische landbouw vraagt om specifieke ervaring en kennis die voor sommige boeren nog te weinig voorhanden is. In Beerta wordt daarom proefboerderij Ebelsheerd tot ‘praktijkdemo’ gemaakt in nauwe samenwerking met de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA). De provincie draagt financieel bij aan het project. Een klankbordgroep, ‘Ebelsheerd Bio’, bestaande uit tien boeren die zich oriënteren op omschakeling, wordt nauw betrokken bij de plannen. In Ebelsheerd wordt 25 hectare grond omgeschakeld naar biologische landbouw. Op kavels van ongeveer vier hectare komen demovelden met gewassen, zoals erwten, sperziebonen, graan, pompoen, zaadspinazie, suikermais en luzerne. Hierbij komen alle relevante aspecten als onkruidbeheersing, arbeidsinzet en oogstbaarheid aan bod. We onderzoeken en demonstreren nieuwe en bestaande teelttechnieken. Daarnaast organiseren we er veldbezoeken en informatiebijeenkomsten rond het thema biologische landbouw. Voor biologische landbouw zijn andere machines nodig dan voor reguliere landbouw. Op de proefboerderij worden deze machines aangeschaft. Ze kunnen worden uitgeleend aan leden van de klankbordgroep Ebelsheerd Bio zodat op de kosten kan worden bespaard en de boeren bovendien ervaringen kunnen uitwisselen.

Boeren in het Oldambt

Er is gekozen voor een proefboerderij in het Oldambt, omdat een aantal boeren in het gebied zich serieus aan het oriënteren is op de mogelijkheid tot omschakeling. Deze groep, de klankbordgroep Ebelsheerd Bio, heeft eerder de omschakelcursus van de provincie gevolgd, is enthousiast geworden en wordt nu als praktijknetwerk gekoppeld aan de proefboerderij. Boeren die mogelijk willen omschakelen op biologische landbouw kunnen elkaar nu opzoeken en van elkaar leren. Dit soort netwerken is belangrijk om succesvol biologisch te gaan boeren. De markt is goed, er is potentie voor regionale biologische gewassen, zoals baktarwe, brouwgranen, voedergranen, pompoen en mosterd.