Projecten

biologische landbouw Groninge
biologische landbouw Groninge
biologische landbouw Groninge
biologische landbouw Groninge
biologische landbouw Groninge
 

Bier, brood en pasta van biologisch graan in Bad Nieuweschans

In Nederland zijn kleine bierbouwerijen sterk in opkomst. Inmiddels staat de teller in ons land op 370 brouwerijen. Eén van die brouwers, Freek Ruis,  liep al jaren met het idee om een kleinschalige mouterij te beginnen, zodat brouwerijen ook met lokaal geteeld graan hun bier kunnen maken. Door een koppeling aan het project Biologische landbouw in Groningen is het idee ontstaan om de mouterij samen met een bierbouwerij en een proeflokaal te vestigen in Bad Nieuweschans. Komend najaar start dit initiatief in de oude remise in Bad Nieuweschans. Hier worden biologische granen verwerkt die vooral uit Groningen en dan met name uit het Oldambt (de graanrepubliek) komen. 

 

Eerlijke producten
Vervolgens bleken ook andere graan-verwerkende bedrijven geïnteresseerd om zich hier te vestigen. Er ontstaat zo een bedrijventerreintje waar ze straks niet alleen mout en allerlei soorten bier verwerken, maar waar ze ook brood en banket bakken en pasta, graanvlokken en muesli produceren. Het unieke is dat de verwerkingsprocessen in het mooie, monumentale pand (industrieel erfgoed uit circa 1870) vanaf een loopbrug volledig te volgen zijn. De producten worden verkocht in het grand café en de winkel in de oude remise.

Grote en kleine bedrijven
De bedrijven die zich er vestigen, vormen een combinatie van grotere, gerenommeerde bedrijven en start-ups. Er wordt stevig geïnvesteerd, maar er is ook een startsubsidie toegekend door het Waddenfonds. Het initiatief wil een sterke impuls geven aan een grotere diversiteit in de graanteelt in het Oldambt en hoopt verder een brug te slaan tussen landbouw en consumenten.

 

Volop samenwerking
De bedoeling is om nauw samen te werken met biologische telers uit de buurt. Ook met proefbedrijf Ebelsheerd uit Nieuw Beerta dat beschikt over een goed geoutilleerd ‘graanlab’ wordt de samenwerking aangegaan. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met Fontana in Bad Nieuweschans, dat jaarlijks ruim 200.000 bezoekers trekt .

Neem voor meer informatie contact op met: Peter Brul, telefoon: 06 - 57 93 34 52 of e-mail: biologischelandbouw@provinciegroningen.nl

 

Bioconserven (biologische groenten)

Het project Bioconserven is een samenwerking tussen adviesorganisatie Delphy, groenteverwerker Laarakkers Bio, proefboerderij SPNA en enkele biologische akkerbouwers. Naast de bijdrage van de provincie Groningen dragen ook de provincie Fryslan, Rabobank, Laarakker Bio, SPNA, Delphy en de deelnemende akkerbouwers financieel bij aan het project.

 

Demonstraties op proefboerderijen
Op verschillende proefboerderijen in Groningen worden biologische gewassen geteeld en gedemonstreerd. De Kollumerwaard in Munnekezijl verbouwt al langer biologische groenten. Het aantal gewassen wordt daar nu uitgebreid. Ook proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw-Beerta gaat zich toeleggen op de teelt van biologische groenten.

 

Teelt van biologische groenten
De biologische markt biedt steeds meer afzetmogelijkheden, waardoor het aantrekkelijker wordt voor boeren om de stap te maken naar biologische productie. Groenteverwerker Laarakker Bio is  op zoek naar nieuwe teeltgebieden om de teelt van biologische groenten mee te kunnen laten groeien met deze groeiende marktvraag.  Het zoeken is naar teeltgebieden die kunnen groeien in aantal hectares en die ook beschikken over goede gronden (bodemvruchtbaarheid, bodemgezondheid). Natuurlijk moeten er ook ondernemers zijn die mee willen doen.

 

De ervaringen in het project Bio conserven 2016 waren positief. Het afgelopen seizoen zijn telers geïnformeerd over de perspectieven van gewassen die ze ook kunnen verbouwen, zoals rode bieten, courgettes, suikermais, sperziebonen, doperwten, pompoen en spinazie. Gezien de groeiende belangstelling bij telers is besloten om het project Bioconserven in 2017 voort te zetten.

Neem voor meer informatie contact op met: Michiel Bus, telefoon:  06 - 19 49 71 45

of e-mail: biologischelandbouw@provinciegroningen.nl

 

Mechanisatie

De mechanische onkruidbestrijding biedt steeds meer technische mogelijkheden om gewassen mechanisch schoon te houden. Op 19 april 2016 is er op Ebelsheerd een demo georganiseerd waar diverse machines werkend waren te bewonderen.

Bekijk het filmpje voor een impressie

Neem voor meer informatie contact op met: Michiel Bus, telefoon: 06 - 19 49 71 45

of e-mail: biologischelandbouw@provinciegroningen.nl

 
 

Biologische demo Ebelsheerd

De omschakeling van reguliere naar biologische landbouw vraagt om kennis en kunde die voor sommige boeren nog te weinig voorhanden is. In Beerta wordt daarom proefboerderij Ebelsheerd tot ‘praktijkdemo’ gemaakt in nauwe samenwerking met de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA). Een klankbordgroep, ‘Ebelsheerd Bio’, bestaande uit tien boeren die zich oriënteren op omschakeling, wordt nauw betrokken bij de plannen.

Kennis uitdragen en ervaringen delen
Op de proefboerderij wordt 25 hectare grond omgeschakeld naar biologische landbouw. Op kavels van ongeveer vier hectare komen demovelden met gewassen, zoals erwten, sperziebonen, graan, pompoen, zaadspinazie, suikermais en luzerne. Hierbij komen alle relevante aspecten als onkruidbeheersing, arbeidsinzet en oogstbaarheid aan bod.

 

Nieuwe technieken, andere machines
Nieuwe en bestaande teelttechnieken worden getest en gedemonstreerd en er worden veldbezoeken en informatiebijeenkomsten georganiseerd rond het thema biologische landbouw. Voor biologische landbouw zijn andere machines nodig dan voor reguliere landbouw. Op de proefboerderij worden dergelijke machines aangeschaft. Ze kunnen worden uitgeleend aan leden van de klankbordgroep Ebelsheerd Bio zodat op de kosten kan worden bespaard en bovendien ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

 

Boeren in het Oldambt
Er is gekozen voor een proefboerderij in het Oldambt. Een aantal boeren in het gebied is zich serieus aan het oriënteren op de mogelijkheid tot omschakeling. Deze groep, de klankbordgroep Ebelsheerd Bio, heeft eerder de omschakelcursus van de provincie Groningen gevolgd, is enthousiast geworden en wordt nu als praktijknetwerk gekoppeld aan de proefboerderij.

 

De tijd is rijp
De markt is goed, er is potentie voor regionale biologische gewassen, zoals baktarwe, brouwgranen, voedergranen, pompoen en mosterd. Door samen de schouders eronder te zetten en daarbij de jarenlange ervaring van SPNA te benutten kan dit project tot een succes gemaakt worden en als voorbeeld dienen voor boeren die mogelijkheden zien in biologische landbouw in Groningen.

Neem voor meer informatie contact op met: Michiel Bus, telefoon: 06 19 49 71 45

of e-mail: biologischelandbouw@provinciegroningen.nl