Individueel aanbod

We bieden begeleiding op maat voor boeren die willen omschakelen, via gesprekken aan de keukentafel en individuele begeleiding bij de overstap en biologische teelt.

Keukentafelgesprek

Past biologisch boeren bij uw bedrijfsvoering en uw visie als ondernemer? In het keukentafelgesprek voeren wij met u hierover een oriënterend een-op-eengesprek bij u thuis. Wanneer u dat wilt schuift een begeleider aan.

Kosten

Een keukentafelgesprek kost € 350. De provincie vergoedt dit bedrag volledig. Wanneer u naar aanleiding van het keukentafelgesprek ook de omschakeltool wilt laten uitvoeren, vallen de kosten onder de kosten van de omschakeltool.

Begeleiding bij omschakeling

Biologisch boeren vraagt een andere manier van telen, afweging van keuzes en preventieve keuzes om tot een succesvolle manier van ondernemen te komen. Omschakelen vraagt ook een economische investering in percelen, machines en gebouwen. Hiervoor is er een zogeheten 'omschakeltool' beschikbaar.

Kosten en baten in kaart

De omschakeltool brengt de kosten en baten van het omschakelen naar biologische landbouw in kaart. Dit begint met een keukentafelgesprek waarbij de huidige en de toekomstige situatie worden besproken. De financiële gegevens worden bij het geformuleerde scenario gezocht en in een rapport wordt omschreven hoe de omschakeling op economisch gebied zal verlopen. De teler en de adviseur bespreken dit rapport.

Kosten

  • Omschakeltool inclusief keukentafelgesprek: € 2.000 (exclusief btw);
  • Omschakeltool en begeleiding: € 3.500 (exclusief btw), waarbij uitbetaling verdeeld kan worden over de omschakeljaren.

Bijdrage provincie Groningen

  • Omschakeltool inclusief keukentafelgesprek €700 (exclusief btw en zo lang de voorraad strekt);
  • Omschakeltool en begeleiding: €1750 (exclusief btw en zo lang de voorraad strekt).

Begeleiding bij biologische teelt

De adviseur ondersteunt telers die al volledig biologisch zijn, bij het maken van de juiste keuzes gedurende het gehele teeltseizoen.

Hulp bij plannen

De adviseur helpt u bij het opstellen van een bouwplan en een bemestingsplan. En bij het maken van de juiste keuzes in de dilemma's die ieder jaar in het veld ontstaan. Bijvoorbeeld op gebied van zaaibedbereiding en zaaien, watermanagement, onkruidbeheersing, ziekte- en plagenbestrijding en de oogst.

Na de oogst

Het teeltseizoen stopt niet na de oogst. Ook gedurende de bewaarperiode moet u keuzes maken om uiteindelijk een goed product af te leveren. Het vinden van een passende markt voor uw product is belangrijk om economische gezond te blijven. Bij alle voorgaande punten helpt de adviseur u in het maken van de juiste keuzes op de korte termijn, maar ook strategische keuzes voor de lange termijn.

Kosten

De kosten zijn € 3.500 (exclusief btw), waarvan de provincie Groningen 50% vergoedt.

Aanmelden

U kunt zich per e-mail aanmelden voor een individueel programma bij onze adviseurs biologische landbouw. Akkerbouwers mogen de mail richten aan Marian de Haan.

E-mail: biologischelandbouw@provinciegroningen.nl