Ervaringen

Verschillende Groninger boerenbedrijven zijn de afgelopen jaren overgegaan op biologisch. Waarom hebben zij gekozen voor deze overstap en hoe hebben zij het aangepakt? Lees hier de verhalen van een aantal ervaringsdeskundigen. 

Annelien Kapper is akkerbouwer. Ze zit in een maatschap met als bedoeling het akkerbouwbedrijf van haar ouders in Westeremden voort te zetten. Afgelopen jaar woonde ze de informatieavond van de provincie Groningen bij voor akkerbouwers en veehouders die geïnteresseerd zijn in de omschakeling naar biologische landbouw. Haar interesse in biologische landbouw was er al, maar werd hierna verder versterkt.

Beweegredenen

Annelien werkt als projectleider bij Landschapsbeheer Groningen en waardeert deze provincie om haar landschappen en karakteristieke dorpen. “Ik heb twijfels over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de gangbare landbouw. Ook het produceren van bulk voor de laagste prijs op de wereldmarkt zonder toegevoegde waarde, stuit me soms tegen de borst. Bovendien kan ik door het leveren van toegevoegde waarde mijn bedrijf beter laten renderen.” Dat zijn voor Annelien redenen om de huidige bedrijfsvoering tegen het licht te houden. Een andere motivatie is de kwaliteit van de (verdichte) bodem. De hele bodembiodiversiteit, waaronder de organische stof, maar ook de binding van nutriënten en mineralen, het bodemleven, is denk ik van groot belang voor een gezond blijvende bodem.”

Praktische informatie in cursus

Ook nam Annelien deel aan de omschakelcursus van de provincie Groningen. “Deze cursus gaf veel praktische informatie over biologische landbouw. Daarnaast waren er veel veldbezoeken en werden ervaringen gedeeld van biologische akkerbouwers in de regio. Hierdoor ontstond een realistisch beeld van deze sector en de mogelijkheden hiervoor in Groningen.”

"Biologisch boeren spreekt mij bijzonder aan", zegt Harry Luring. "De natuur ligt mij na aan het hart. Daarom is onze veehouderij al biologisch, de akkerbouwtak is in omschakeling. De tijd was er rijp voor toen ik berekende dat ik er qua inkomen niet op achteruit zou gaan. Dat is nog wel eens een moeilijke stap: verdien je een goede boterham als biologische boer? En bovendien is biologisch boeren zonder hulp van chemie en kunstmest geen eenvoudige zaak. Gelukkig gaat het steeds beter, en met ondersteuning van de provincie en je collega-boeren is het een heel dankbare en zinvolle manier van werken".

Arjan Hofstee is bedrijfsleider op Ebelsheerd in het Oldambt. Hij begon in 2017 met de overstap naar biologische landbouw. Ebelsheerd is een akkerbouwbedrijf én proefboerderij. Hij verbouwt onder anderen zomer- en wintertarwe. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar nieuwe rassen. 

Vernieuwend

"Ik wil vernieuwend zijn", vertelt de jonge boer. "En de markt voor biologische landbouw is in opkomst. Deze overstap is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie voor de aanschaf van de nieuwe landbouwmachines." Want een biologische landbouwer bestrijdt onkruid niet met bestrijdingsmiddelen, maar met een wiedeg en een schoffelmachine. 

Representatief

Van het bedrijf is 85 hectare gangbare landbouw en 25 hectare biologische landbouw. Omdat het een proefboerderij is, moet het representatief zijn voor het gebied. En daar is niet-biologisch nu nog gangbaar. "Maar er kijkt een groep van vijftien boeren uit de omgeving met m'n bedrijf mee, verenigd in een klankbordgroep die vier keer per jaar bij elkaar komt", aldus Hofstee.

Opbrengst

"Financieel kan het biologische deel van het bedrijf zeker uit. Ik verbouw biologische pompoenen, sperziebonen en erwten. De opbrengst daarvan is groot. Wat meezat het afgelopen jaar was dat er weinig onkruid was, waardoor ik weinig arbeid heb hoeven inhuren. Alleen tarwe kan biologisch nu nog niet uit."