Ervaringen

Verschillende Groninger boerenbedrijven zijn de afgelopen jaren overgegaan op biologisch. Waarom hebben zij gekozen voor deze overstap en hoe hebben zij het aangepakt? Lees hier de verhalen van een aantal ervaringsdeskundigen.

Annelien Kapper - akkerbouwer in Westeremden

Als akkerbouwer zit Annelien in een maatschap met als bedoeling het akkerbouwbedrijf van haar ouders in Westeremden voort te zetten. "De hele bodembiodiversiteit, waaronder de organische stof, maar ook de binding van nutriënten en mineralen, het bodemleven, is denk ik van groot belang voor een gezond blijvende bodem.”

Meer over Annelien

Jacobien Louwes - akkerbouwer in Vierhuizen

"Het bedrijf van 80 hectare heeft suikerbieten, uien en granen in het bouwplan. Een deel wordt verpacht aan een boer uit de buurt, die er pootgoed teelt. Sinds vorig jaar hebben de zussen een perceel van 14 hectare in omschakeling naar biologische landbouw."

Meer over Jacobien

Arjan Hofstee - akkerbouwer Oldambt

Arjan Hofstee is bedrijfsleider op Ebelsheerd in het Oldambt. Hij begon in 2017 met de overstap naar biologische landbouw. Ebelsheerd is een akkerbouwbedrijf én proefboerderij. Hij verbouwt onder anderen zomer- en wintertarwe. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar nieuwe rassen.

Meer over Arjan

Harry Luring uit Onstwedde

"De natuur ligt mij na aan het hart. Daarom is onze veehouderij al biologisch, de akkerbouwtak is in omschakeling. De tijd was er rijp voor toen ik berekende dat ik er qua inkomen niet op achteruit zou gaan. Dat is nog wel eens een moeilijke stap: verdien je een goede boterham als biologische boer? En bovendien is biologisch boeren zonder hulp van chemie en kunstmest geen eenvoudige zaak. Gelukkig gaat het steeds beter, en met ondersteuning van de provincie en je collega-boeren is het een heel dankbare en zinvolle manier van werken".

Kees Sijbenga - pluimveehouderij en akkerbouw in Hooghalen

In Nederland zullen weinig bedrijven te vinden zijn met zo’n grote biodiversiteit als De Dennenhoeve in Hooghalen. Eigenaar-boer Kees Sijbenga combineert een pluimveehouderij met akkerbouw. De pluimveehouderij beschikt over een prachtige uitloop voor kippen en hanen. Op de akkers teelt hij gewassen zoals boekweit, lupine, zonnebloemen en huttentut. In strokenteelt en mengteelt, wat zorgt voor een grote rijkdom aan bijen en insecten. Tussen deze voor Nederland al tamelijk bijzondere gewassen tref je ook nog het exotische teff aan.

Meer over Kees