Ervaringen

Jan Buining

akker- en tuinbouwer in

Ter Apelkanaal

Voor boeren die willen overstappen op biologisch is kennis er ervaring van biologische boeren erg nuttig en bruikbaar. In de zomer-maanden zijn er daarom verschillende bijeenkomsten en excursies georganiseerd voor de klankbordgroep Ebelsheerd Bio. Juist in deze periode is er in het veld veel te zien en te leren.  Zo bezocht de groep in augustus het biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Jan Buining in Ter Apelkanaal. 

Een goede start
In het voorjaar had de groep het bedrijf al eens eerder bezocht. Het was mooi om te zien hoe de verschillende gewassen zich hebben ontwikkeld. De peen, pompoen en bieslook stonden nog op het veld. Jan blikte met de groep terug op het afgelopen groeiseizoen. Na een droog voorjaar waren tot eind juni de omstandigheden gunstig: veel zon en af en toe regen. Dit resulteerde in een mooie start en goede mogelijkheden om het onkruid (voornamelijk melde) te bestrijden.

 

Alternatieve manieren van onkruidbestrijding
Daarna werd het natter en kreeg het onkruid een boost. Het was leerzaam om te zien en horen hoe Jan daarmee om gaat. Hij zet niet in op veel handwerk, maar door bijvoorbeeld te maaien over de wortels heen, houdt hij controle en geeft het gewas de ruimte om door te groeien. Dat de opbrengst daarmee wat lager komt te liggen, accepteert hij. In de wetenschap dat hij uiteindelijk toch gemiddeld goede saldo’s haalt, die zelfs beter zijn dan bij zijn niet-biologische collega’s.

 

Biologisch ondernemen is keuzes maken
Jan Buining wees de deelnemers er herhaaldelijk op dat andere biologische akkerbouwers op vergelijkbare zandgrond wel andere keuzes maken. Zij houden bijvoorbeeld door het inzetten van veel wieduren de onkruiddruk veel lager. De percelen zien er dan ‘door boeren-ogen gezien’ veel strakker uit. De opbrengsten zijn waarschijnlijk ook hoger, maar de kosten per hectare ook. Het is ook een keuze of je (veel) met personeel wilt werken of juist niet. Het is voor de deelnemers nuttig om zo kennis te nemen van verschillende bedrijfsstrategieën.   

 

Annelien Kapper

akkerbouwer in Westeremden

Annelien Kapper is akkerbouwer. Ze zit in een maatschap met als bedoeling het akkerbouwbedrijf van haar ouders in Westeremden voort te zetten. Afgelopen jaar woonde ze de informatieavond van de provincie Groningen bij voor akkerbouwers en veehouders die geïnteresseerd zijn in de omschakeling naar biologische landbouw. Haar interesse in biologische landbouw was er al, maar werd hierna verder versterkt.

Beweegredenen

Annelien werkt als projectleider bij Landschapsbeheer Groningen en waardeert deze provincie om haar landschappen en karakteristieke dorpen. “Ik heb twijfels over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de gangbare landbouw. Ook het produceren van bulk voor de laagste prijs op de wereldmarkt zonder toegevoegde waarde, stuit me soms tegen de borst. Bovendien kan ik door het leveren van toegevoegde waarde mijn bedrijf beter laten renderen”. Dat zijn voor Annelien redenen om de huidige bedrijfsvoering tegen het licht te houden. Een andere motivatie is de kwaliteit van de (verdichte) bodem. De hele bodembiodiversiteit, waaronder de organische stof, maar ook de binding van nutriënten en mineralen, het bodemleven, is denk ik van groot belang voor een gezond blijvende bodem”.

Praktische informatie in cursus

Het afgelopen jaar nam Annelien deel aan de omschakelcursus van de provincie Groningen. “Deze cursus gaf veel praktische informatie over biologische landbouw. Daarnaast waren er veel veldbezoeken en werden ervaringen gedeeld van biologische akkerbouwers in de regio. Hierdoor ontstond een realistisch beeld van deze sector en de mogelijkheden hiervoor in Groningen”.

Harry Luring

veehouder en akkerbouwer

in Onstwedde

"Biologisch boeren spreekt mij bijzonder aan," zegt Harry Luring. "De natuur ligt mij na aan het hart. Daarom is onze veehouderij al biologisch, de akkerbouwtak is in omschakeling. De tijd was er rijp voor toen ik berekende dat ik er qua inkomen niet op achteruit zou gaan. Dat is nog wel eens een moeilijke stap: verdien je een goede boterham als biologische boer? En bovendien is biologisch boeren zonder hulp van chemie en kunstmest geen eenvoudige zaak. Gelukkig gaat het steeds beter, en met ondersteuning van de provincie en je collega-boeren is het een heel dankbare en zinvolle manier van werken.'

 

Paul de Vries

directeur Marne Mosterd

"De stijgende vraag naar biologische producten is een inspirerende consumententrend. Mijn droom is: Groninger Mosterd weer écht Gronings te laten zijn. Momenteel betrekken we het overgrote deel van ons mosterdzaad uit het buitenland. Maar waarom niet deels uit de regio zelf? Daarom hebben we het initiatief genomen om mosterd weer naar de regio te halen. De eerste velden zijn inmiddels gezaaid! Naast de biologische Marne Mosterd, zijn we bovendien bezig die lijn uit te breiden. Alles in nauw overleg met de provincie, de boeren en een andere participant: Abrahams Mosterdmakerij in Eenrum."