Over biologisch

Steeds meer boeren stappen over op biologische productie. De provincie Groningen wil de reguliere landbouw verder verduurzamen met oog voor dierenwelzijn, natuur en landschap en het vergroten van de biodiversiteit. Het wordt steeds duidelijker dat landbouw ook op een andere manier kan.

Gezonde bodem

Biologische landbouw heeft als uitgangspunten dat er een zo goed mogelijk sluitende kringloop is van voedingsstoffen en dat de organische stofbalans op peil is. Met een ruime vruchtwisseling en gebruik van organische mest en groenbemesters blijft de bodem gezond en wordt het bodemleven gevoed. Met aangepaste mechanisatie, in toenemende mate ook met GPS, vaste rijpaden en niet-kerende grondbewerking, wordt er gestreefd naar een optimale bodemstructuur. 

Biologische veehouderij 

Biologische veeteelt is de meest diervriendelijke vorm van veehouderij. Biologische boeren streven naar gezonde, sterke dieren, die minder snel ziek worden. Ze worden gehouden op een manier die zoveel mogelijk aansluit bij hun natuurlijke aard. Zo krijgen ze niet alleen stalruimte, maar kunnen de dieren ook naar buiten. Hun lichaam niet verminkt: kippen houden hun snavelpunten en varkens mogen hun krulstaarten houden. Het streven is optimale productie en niet per se maximale productie. Gebruik van hormonen en preventieve antibiotica is niet toegestaan in de biologische landbouw.

Korte Ketens

In biologische landbouw wordt gestreefd naar korte ketens, met een goede communicatie tussen producent (boer, tuinder) en consument. Door het vertrouwen dat consumenten hebben in de werkwijze van biologische producenten, zijn ze bereid daarvoor een hogere, betere prijs te betalen. In de biologische sector is er een lange traditie om consumenten meer te betrekken bij de productie, door boerderijwinkels of zelfs medefinanciering (zogeheten ‘community supported agriculture’). Door de korte afstand tot geïnteresseerde consumenten en de relatief kleinschalige organisatiestructuur, loopt de biologische sector vaak voorop bij innovaties rondom nieuwe, gezonde (en hoogwaardige) producten, zoals teelt van pompoenen, eiwitvervangers en ‘vergeten groenten’.

 

Steun voor biologische boeren

We stimuleren biologische landbouw op verschillende manieren. Zo ondersteunen we akkerbouwers en veehouders die nadenken over omschakelen naar biologische landbouw met:

 • informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken met geïnteresseerde boeren;
 • een cursus die u voorbereidt als u de overstap naar biologisch wilt maken;
 • hulp bij het opstellen van een omschakelplan: een plan voor uw nieuwe biologische bedrijfsvoering.

Wat is biologische landbouw?

Biologische landbouw is duurzaam, milieuvriendelijk, diervriendelijk met respect voor natuur en landschap. Biologische landbouwers maken geen gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De biologische boer past allerlei slimme technieken toe om mooie producten te kunnen leveren op een duurzame manier. Als biologische boer houd je je aan de richtlijnen van Skal Biocontrole, de toezichthouder op biologische productie. 

Gezonde bodem

Biologische landbouw is duurzaam, milieuvriendelijk, diervriendelijk en heeft respect voor natuur en landschap. Biologische landbouwers maken geen gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De biologische boer past allerlei slimme technieken toe om mooie producten te kunnen leveren op een duurzame manier.

  Biologische veeteelt 

  Biologische veeteelt is de meest diervriendelijke vorm van veeteelt. Biologische boeren streven naar gezonde, sterke dieren die minder snel ziek worden. Ze worden gehouden op een manier die zoveel mogelijk aansluit bij hun natuurlijke aard. Zo krijgen ze stalruimte, kunnen ze naar buiten en wordt hun lichaam niet verminkt: kippen houden hun snavelpunten en varkens mogen hun krulstaarten houden. Het gebruik van hormonen en preventieve antibiotica is verboden in de biologische landbouw.

  Ook overstappen op biologisch?

  Hebt u er wel eens aan gedacht om over te stappen op biologische landbouw? Maar weet u niet goed waar te beginnen? Kan dat wel in mijn bedrijf? Welke stappen moet ik dan zetten? Wat levert het op? Is er voldoende afzetmogelijkheid voor biologische producten? Hoe zit het met investeringen?
  De provincie Groningen stimuleert biologische landbouw en helpt u graag. Lees wat we voor u kunnen betekenen.

   Waarom anderen overstappen

   Ongeveer honderd Groninger boeren [aantal volgt] hebben zich het afgelopen jaar laten informeren over omschakelen naar biologische bedrijfsvoering. Zowel melkveehouders als akkerbouwers hebben interesse. Inmiddels zijn er tien [aantal volgt] boeren die daadwerkelijk de stap hebben genomen om biologisch verder te gaan. Dat doen ze om een hogere opbrengstprijs voor biologische producten te krijgen, omdat ze op een andere, duurzame manier willen boeren of om in te spelen op marktkansen door de groeiende vraag. Veel biologische boeren geven na het omschakelen aan meer plezier in het vak te hebben dan ervoor.

    Meer informatie

    Wilt u meer weten over biologische landbouw? Kijk dan ook eens op de volgende websites: