Over biologisch

Steeds meer boeren stappen over op biologische productie. De provincie Groningen streeft ernaar om de reguliere landbouw verder te verduurzamen, met oog voor zaken als dierenwelzijn, natuur en landschap en het vergroten van de biodiversiteit. Het wordt steeds duidelijker dat landbouw ook op een andere manier kan. We stimuleren biologische landbouw op verschillende manieren. Zo ondersteunen we boeren die nadenken over omschakelen naar biologische landbouw. Dit geldt zowel voor akkerbouwers als veehouders. We organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken met geïnteresseerde boeren. Ook bieden we een cursus aan die u voorbereidt als u de overstap naar biologisch wilt maken. En we kunnen u helpen bij het opstellen van een omschakelplan: een plan voor uw nieuwe biologische bedrijfsvoering.

Ook overstappen op biologisch?

Heeft u er wel eens over gedacht om over te stappen op biologische landbouw? Maar weet u niet goed waar te beginnen? Kan dat wel in mijn bedrijf? Welke stappen moet ik dan zetten? Wat levert het op? Is er wel voldoende afzetmogelijkheid voor biologische producten? Hoe zit het met investeringen? De provincie Groningen stimuleert biologische landbouw en helpt u graag! Lees wat we voor u kunnen betekenen.

Waarom anderen overstappen

Ongeveer honderd boeren uit de provincie Groningen hebben zich het afgelopen jaar laten informeren over eventueel omschakelen naar biologische bedrijfsvoering. Het gaat om melkveehouders die interesse hebben maar ook gangbare akkerbouwers. Inmiddels zijn er tien boeren die daadwerkelijk de stap hebben genomen om biologisch verder te gaan. Boeren hebben tal van redenen om de overstap te maken. Zo krijgen ze een hogere opbrengstprijs voor biologische producten, vraagt biologische landbouw om een andere, duurzame manier van boeren en spelen boeren in op marktkansen door de groeiende vraag. 

Plan een
keukentafelgesprek

Denkt u wel eens aan overstappen op biologische landbouw? Wilt u weten wat er mogelijk is op úw bedrijf? Plan dan een keukentafelgesprek. Het eerste gesprek wordt betaald door de provincie Groningen. Lees verder

Wat is biologische landbouw?

Biologische landbouw is duurzaam, milieuvriendelijk, diervriendelijk en heeft respect voor natuur en landschap. Biologische landbouwers maken geen gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De biologische boer past allerlei slimme technieken toe om mooie producten te kunnen leveren op een duurzame manier

Gezonde bodem

Biologische landbouw is duurzaam, milieuvriendelijk, diervriendelijk en heeft respect voor natuur en landschap. Biologische landbouwers maken geen gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De biologische boer past allerlei slimme technieken toe om mooie producten te kunnen leveren op een duurzame manier

Biologische veeteelt

Biologische veeteelt is de meest diervriendelijke vorm van veeteelt. Biologische boeren streven naar gezonde, sterke dieren die minder snel ziek worden. Ze worden gehouden op een manier die zoveel mogelijk aansluit bij hun natuurlijke aard. Zo krijgen ze stalruimte, kunnen ze naar buiten en wordt hun lichaam niet verminkt: kippen houden hun snavelpunten en varkens mogen hun krulstaarten houden. Het gebruik van hormonen en preventieve antibiotica is verboden in de biologische landbouw.

Wilt u meer weten over biologische landbouw, kijk dan ook eens op de volgende websites:

www.bionext.nl
www.spna.nl

denieuweweg.nu/bio-in-grun/bioboeren/