Agenda

Regelmatig worden er evenementen georganiseerd rondom biologisch boeren, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, demonstraties en excursies. 

Datum: 25 oktober 2021
Tijd: inloop vanaf 19.45, start 20.00 tot 22.00 uur.
Locatie: op het biologische akkerbouwbedrijf van de familie van Zanten
Adres: Geweideweg 7, Garmerwolde

Doelgroep: Ondernemers, zowel veehouders als akkerbouwers, die zich willen oriënteren op omschakelen naar biologische landbouw
Aanbod: deelname aan de omschakelcursus voor veehouders en omschakelcursus voor akkerbouwers

Programma:
-    marktontwikkelingen 
-    ondernemer en afnemer aan het woord over omschakelen in de veehouderij
-    ondernemer aan het woord over omschakelen in de akkerbouw
-    uitleg aanpak omschakelcursus en mogelijkheid om in te schrijven

Opgave: voor 23 oktober via biologischelandbouw@provinciegroningen.nl 
Deelname bijeenkomst: kosteloos

 

Grip op je bedrijf

Welke mogelijkheden heb je als boer om zoveel mogelijk het heft in eigen handen te nemen en te houden. Veel minder het gevoel te hebben om speelbal te zijn in maatschappelijke ontwikkelingen met veranderende regels en de wereldmarkt waar je geen invloed op hebt. Tientallen jaren geleden hebben boeren daar een eigen antwoord op gevonden: biologische landbouw, met een eigen visie, eigen regels en een markt van consumenten die kiezen voor deze producten. Dat is een niche markt die inmiddels in Nederland 1,6 miljard euro bedraagt, in de Europa 43 miljard en wereldwijd 110 miljard. Én het is een voortdurend groeiende markt, in Nederland het afgelopen jaar ruim 8,4%. 

In Groningen zijn er ook legio kansen. Voor (jonge) boeren is dit een manier van werken die perspectief biedt, waarin je je eigenlijk moet verdiepen om als ondernemer een goede keuze te maken. 

Perspectief voor melkveehouders

Voor melkveehouders is het interessant om te weten dat de grote melkverwerkers Arla en Friesland Campina nadrukkelijk op zoek zijn naar boeren in Groningen die willen omschakelen naar biologisch. De markt groeit gestaag door, de prijzen zijn constant en op een goed niveau. Dat biedt veel perspectief voor melkveehouders. Heel concreet is er ruimte voor enkele tientallen leveranciers van biologische melk aan de fabriek in Bedum van Friesland Campina. Daarnaast zorgen nieuwe initiatieven rond de logistiek en vermarkting van biologisch vee en vlees ook voor een bedrijfseconomisch gezond perspectief. 

Kansen voor akkerbouw

Biologische akkerbouw biedt kansen voor boeren die eigenlijk veel meer willen met bodemleven, bodemvruchtbaarheid en structuur, maar daarin (te) weinig ruimte ervaren door een nauw bouwplan. Verandering van een bouwplan binnen gangbare akkerbouw betekent al gauw vervanging van goed salderende naar veel minder salderende rustgewassen. Een biologisch bedrijf kent al gauw een bouwplan/vruchtwisseling met 6 gewassen of meer en een bruto/netto omzet die aanmerkelijk hoger uitkomt dan bij gangbare bedrijfsvoering. Het is niet voor niets dat in Flevoland zo’n 15% van de landbouw inmiddels biologisch is. 

Contact opnemen

Wilt u zich aanmelden voor één van de webinars of heeft u vragen? Neem dan contact op met de organisatoren!