Biologische groenten

De provincie stimuleert boeren om biologische groenten te verbouwen omdat er steeds meer vraag naar is. Op een proefveld met verschillende groenten op proefboerderij Ebelsheerd kunnen ondernemers kennismaken met deze gewassen.

Demonstraties op proefboerderijen

Kollumerwaard

De Kollumerwaard in Munnekezijl verbouwt al langer biologische groenten. Biologisch boeren betekent het verruimen van het bouwplan van 1 op 3 naar 1 op 6. Ondernemers moeten dus aan de slag voor hun nieuwe gewassen.

De proefboerderijen zijn onderdeel van SPNA

Bezoek de website van SPNA voor meer informatie

Ebelsheerd

Op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw-Beerta is een proefveld met diverse groenten als spitskool, ui, rode kool, spruitkool, rode biet, bloemkool, erwt en prei. Het proefveld is bedoeld om ondernemers kennis te laten maken met deze gewassen en een beeld te geven van de potentie van deze gewassen op de zware kleigronden. Denk hierbij aan onkruidbeheersing, teelttechniek, bemestingssoorten, gebruik groenbemesters en afzetmogelijkheden. Uit ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat er veel interesse is voor deze demo-gewasstroken. De demo draagt bij aan het maken van goede gewaskeuzes voor biologische boeren, maar ook zeker voor de gangbare teler die de mogelijkheden voor verruiming van zijn bouwplan wil onderzoeken.

Teelt van biologische groenten 

De biologische markt biedt steeds meer afzetmogelijkheden, waardoor het aantrekkelijker wordt voor boeren om de stap te maken naar biologische productie. Diverse groenteverwerkers zijn op zoek naar nieuwe teeltgebieden om de teelt van biologische groenten mee te kunnen laten groeien met deze groeiende marktvraag. Er wordt gezocht naar teeltgebieden die kunnen groeien in aantal hectares en die ook beschikken over goede gronden (bodemvruchtbaarheid, bodemgezondheid). Natuurlijk moeten er ook ondernemers zijn die mee willen doen.

Andere teelten

Ook wordt voortdurend gekeken naar de mogelijkheid van andere gewassen als vlas, boekweit, veld- en andere bonen. De inzet is steeds om het bouwplan zodanig in te richten dat er een goede balans is tussen rustgewassen en veeleisende gewassen als rooivruchten. Heeft u vragen of ziet u kansen voor een teelt? Laat het ons weten.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt contact opnemen met adviseur biologische landbouw Marian de Haan.

Telefoon: 06 - 50040663
E-mail:  biologischelandbouw@provinciegroningen.nl