Neem deel aan studieclub biologische akkerbouw op zand- en dalgrond!

In de Veenkoloniën en Westerwolde zijn circa 15 biologische akkerbouwers actief. De meesten van hen komen regelmatig bij elkaar tijdens veldbezoeken bij de deelnemende bedrijven en met studie-bijeenkomsten. In de zomermaanden is er elke maand wel een veldbijeenkomst.

Verschillende uitdagingen

De bedrijven zijn behoorlijk verschillend, zowel in gewaskeuze als in mechanisatie, maar dat maakt bezoeken aan elkaars bedrijf des te interessanter. Er zijn veel gemeenschappelijke vragen en uitdagingen. Denk aan bodem en bemesting, de verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de onkruidbeheersing, de organisatie van het werk, de hoge(re) eisen die werken op een biologisch bedrijf stelt aan werknemers - en hoe dat in te vullen -, de afzet van producten en prijzen en de beheersing van ziekten en plagen.

Strokenteelt

Een aantal deelnemers werkt momenteel met strokenteelt, wat nieuwe inzichten oplevert, maar ook stof voor discussie. De ervaringen in het veld worden verder verdiepend besproken in winterbijeenkomsten, waarbij ook experts op deelgebieden worden uitgenodigd. 

Deelnemen

Als u geïnteresseerd bent deel te nemen, kunt u contact opnemen met Peter Brul, via 06 - 57 93 34 52 of info@agro-eco-advisors.com.