Vraag naar peulvruchten groeit: drie akkerbouwers aan de slag met teelt

Drie biologische akkerbouwers zijn dit voorjaar aan de slag gegaan met het telen van diverse variëteiten droge stamslabonen. Henk Smith op de zware klei in Nieuweschans, Harry Luring en Harm Sassen op het zand in Westerwolde. De teelt is gestart op verzoek van Henk Zuidema, van het Friese bedrijf Waldfarming. De vraag naar dit soort gewassen groeit sterk.

Wat is er gezaaid?

In totaal is circa 10 hectare gezaaid van 2 varianten witte, 3 soorten gele, bruine, rode kidney en zwarte stamslabonen (Phaseolus vulgaris). Luring heeft ook nog een perceel veldbonen (mollebonen). Sommige varianten worden dit jaar vooral geteeld als zaaizaad. Zuidema gebruikt de bonen verder voor de versmarkt. Inmiddels hebben zich ook een tweetal verwerkers in het Noorden gemeld, die geïnteresseerd zijn in bonen en erwten.

Groeiende markt

De markt hiervoor groeit sterk, omdat de eiwitrijke peulvruchten in toenemende mate gebruikt worden als vleesvervanger. Daarmee kan het areaal de komende jaren uitgebreid worden. Gesprekken over het opstarten van een pelinrichting voor veldbonen, als basis voor ‘vegaburgers’ en dergelijke zijn nog gaande. Zowel veldbonen als stamslabonen passen als vlinderbloemige stikstofbinders goed in een biologische bedrijfsvoering. Met name veldbonen geven met 70 tot 100 kg N/ha veel stikstof voor het volggewas.