Studieclubs Biologische landbouw Groningen

Er zijn in Groningen een aantal studieclubs voor biologische akkerbouw en melkveehouderij. De studieclubs worden ervaren als een geschikte plek om nieuwe ontwikkelingen, innovaties, uitdagingen en problemen te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Wanneer er behoefte aan is worden externe sprekers uitgenodigd. Er zijn altijd mogelijkheden voor geïnteresseerde boeren om zich aan te sluiten bij een studieclub.

Studieclubs akkerbouw
De akkerbouw studieclubs zijn ingedeeld naar grondsoort en daarmee ook regionaal bepaald. Eén studiegroep bestaat uit akkerbouwers op de zware klei van het Oldambt en de vaak lichtere klei van de Waddenkust. Er zijn ook een aantal leden uit Ost-Friesland en Friesland. De tweede studieclub wordt gevormd door akkerbouwers van zand- en dalgronden uit Westerwolde en de Veenkoloniën, waarbij ook een aantal leden uit Emsland en Drenthe. In de zomer zijn er regelmatig, één keer per drie weken, veldbijeenkomsten op de bedrijven van de deelnemers. In de winter zijn er bijeenkomsten op één van de proefbedrijven, vaak ook met experts die over specifieke onderwerpen.

Studieclub melkveehouderij
In de melkveehouderij werd een studieclub gevormd als vervolg op een cursus biologische melkveehouderij die werd gegeven voor omschakelende veehouders. Daarnaast draaide een club van veehouders die al langer een biologisch bedrijf hebben. Kort geleden zijn deze samen gegaan in één studieclub die regelmatig bij elkaar komt.

Weer weten over de studieclubs?
Neem contact op met: