Boerenexperimenten slaan aan bij biologische sector

Vanuit de regiodeal Natuurinclusieve Landbouw konden biologische boeren tot 31 april 2022 een aanvraag indienen voor een boerenexperiment. 

Er zijn in totaal 14 aanvragen ingediend, waarvan 8 zijn goedgekeurd. Opvallend was de grote diversiteit aan aanvragen: van nieuwe teelten, experimenten met regeneratieve landbouw tot het opzetten van korte ketens. Eén van de aanvragen ging bijvoorbeeld over het telen van pompoenpitten. Een vereiste van de regeling is om de resultaten te delen. Hou de website in de gaten voor meer informatie over waar en wanneer dit is.

Over de regeling
De regeling is bedoeld om met een collega te experimenteren op het eigen bedrijf met een teeltsysteem of – techniek te kijken hoe natuurinclusieve maatregelen in te passen zijn in de bedrijfsvoering. Met deze uitvoeringsregeling is ruimte gegeven om deze acties verder te brengen. Het is een laagdrempelige regeling met een maximale subsidiebedrag van € 15.000 per aanvraag. Gezien de grote belangstelling is de inzet om in het najaar de regeling nog een keer open te stellen.