Ruim honderd biologische bedrijven in Groningen

Zo’n zes jaar geleden waren er weinig biologische bedrijven in de provincie Groningen. Biologische landbouw kwam weinig in het nieuws, in de agrarische vakbladen werd er nauwelijks over geschreven en er zaten in Groningen ook haast geen biologische bedrijven in de buurt. Voor veel akkerbouwer of melkveehouder waren de mogelijkheden voor biologische landbouw onbekend.

Op informatiebijeenkomsten bleek dat de interesse bij boeren er wel degelijk was. Daarnaast groeide (en groeit) de markt voor biologische producten gestaag door en de sector was (en is) innovatief op het gebied van productieverhoging, efficiencyverbetering en kostenbeheersing.

Cursussen en studieclubs
Er begon een programma biologische landbouw in de provincie met twee kwartiermakers, studieclubs, investeringsregelingen en een convenant met afnemers van producten. Ook werden er omschakelingscursussen voor akkerbouwers en melkveehouders georganiseerd.

Deze activiteiten hebben bijgedragen aan een groei van het aantal bedrijven en het areaal biologische landbouw. Er zijn inmiddels (CBS 2021) meer dan honderd bedrijven en er zijn 21 bedrijven bezig met omschakeling. Oftewel, ongeveer 4 ½% van de landbouwbedrijven in Groningen is biologisch. Nog lang niet zoals in Flevoland, waar het 10% hoger is, maar ook zeker geen achterblijver meer zoals zes jaar geleden. In 2021 was er 7000 ha landbouwgrond in Groningen gecertificeerd biologisch.

Bekijk de cijfers op de website van het CBS