Rijk ontwikkelt omschakelprogramma voor duurzame landbouw

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bereidt een Omschakelprogramma Duurzame Landbouw voor. Het programma bestaat uit een investeringsfonds van 70 miljoen euro, een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling, een subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven en een borgstellingsregeling voor werkkapitaal. Ook omschakeling naar biologische bedrijfsvoering is hier onderdeel van. Begin 2021 wordt een investeringsfonds voor omschakeling opengesteld.

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.