Belastingvoordeel op milieu-investering

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunt u investeren in milieuvriendelijke technieken met een fiscaal voordeel. Het belastingvoordeel kan netto oplopen tot 12 procent.

Eggen op het land met toeschouwers

Voor 2021 is er een nieuwe milieulijst gepubliceerd met de mogelijkheden gepubliceerd. Hierop staan bijvoorbeeld kassen voor biologische teelt, apparatuur of voorzieningen voor het combineren van akkerbouw of veeteelt met bomen en struiken, mechanische onkruidbestrijding en apparatuur voor lokale verwerking van landbouwproducten. De volledige lijst is te vinden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op deze website vindt u ook verdere informatie.