Studiegroepen kijken samen vooruit naar 2021-2022

Maandagavond 29 maart vond er een interactief webinar plaats. Op het programma stonden een brainstormsessie over wat er nodig is in de biologische landbouw en wat de behoeften zijn voor de jaren 2021 en 2022. De bijeenkomst werd afgesloten met een brainstorm over de nieuwe wervingsronde voor biologische landbouw en wat ervoor nodig is om die succesvol te laten zijn.

Benodigdheden en behoeften 2021-2022

Tijdens de bijeenkomst met zestien deelnemers schreef eerst ieder voor zich zijn ideeën op post-its in het digitale programma Jamboard. De deelnemers deden dit voor een vijftal onderwerpen: kennis, ondersteuning, netwerk, verwerking en afzet en de categorie anders, namelijk. Er werden veel post-its geplakt die gingen over verwerking en afzet, soms in meer algemene zin maar ook genoemd werd bijvoorbeeld het oprichten van een coöperatie voor afzet werd genoemd. Na het brainstormen werden de resultaten gezamenlijk besproken en heeft iedereen zijn of haar prioriteit aangegeven. De belangrijkste behoeftes van de groep voor de komende tijd zijn: meer inzicht in en kennis over de keten en de markt, regelmatige excursies en bij elkaar op het veld kijken, begeleiding in de eerste jaren bij verwerking en afzet en een nieuwe investeringsronde. Hieronder is het resultaat te zien.

Nieuwe wervingsronde biologische landbouw

Kortgeleden is een nieuwe wervingsronde gestart voor biologische landbouw. Zowel voor de akkerbouw als de veehouderij. De deelnemers brainstormden wederom eerst individueel en daarna voerden zij het gesprek erover. Een aantal zaken die aan bod kwam: er zijn waarschijnlijk zeker een aantal mensen zoekende en die hebben wellicht wel interesse in omschakeling, de meer dynamische marktcontext in de biosector in vergelijking met die in de gangbare landbouw. Tot slot werd nog gesproken over de relatie met de gangbare buren en werd er gespard over hoe dat zou kunnen. Conclusie: er zijn zeker kansen voor nieuwe omschakelaars, de markt en afzet zijn heel anders in de biosector en het is dus ook van belang daar aandacht aan te schenken en het gesprek met je gangbare collega's is en blijft van belang.

Wil je nog iets toevoegen?

Kon je niet bij het webinar zijn en wil je nog reageren op de resultaten of iets toevoegen, schroom dan niet om contact op te nemen met het team biologische landbouw Groningen (biologischelandbouw@provinciegroningen.nl).