Onderzoek naar boerenerf vergroenen

Een onderzoek van student Pieter de Roo naar plantlocaties voor bomen op boerenerven geeft boeren de mogelijkheid om voordelig het erf te vergroenen en informatie in te winnen. Hiervoor is een breed spectrum van toepassing, zoals laanbeplanting, boomgaarden, houtwallen, windsingels of zelfs bomen voor voedselbossen.

"Ik ben Pieter de Roo. Voor mijn opleiding Management van de Leefomgeving aan Van Hall Larenstein doe ik onderzoek naar plantlocaties voor bomen op boerenerven. Dit doe ik vanuit het project Plan Boom, waarbij het draait om het planten van bomen bij boeren, bedrijven en particulieren.

De Natuur en Milieufederatie Groningen en Landschapsbeheer Groningen inventariseren de mogelijke plantinitiatieven in Groningen. Zij koppelen de initiatieven aan verschillende financieringsmogelijkheden. Hiervoor kijken we naar een breed spectrum van toepassingen, zoals laanbeplanting, boomgaarden, houtwallen, windsingels of zelfs bomen voor voedselbossen.

Dit onderzoek is voor mij interessant omdat ik zelf biologisch akkerbouwer ben. Daarnaast sluit het mooi aan bij mijn opleiding. Voor u is het wellicht interessant om via deze weg aan plantmateriaal te komen met het daarbij behorende advies.

Inmiddels is het onderzoek van Pieter de Roo afgerond. Het project Plan Boom wordt nu door Natuur en Milieufederatie uitgevoerd. Meer informatie? Bekijk dan de website van Plan Boom.