Strokenteelt Ebelsheerd Nieuw-Beerta

Op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw-Beerta wordt onderzoek gedaan om de voor- en nadelen van strokenteelt in het Oldambt in kaart te brengen. Hiervoor worden proefvelden aangelegd met verschillende gewassen.

Proefperceel

Op een homogeen perceel op de SPNA-locatie Ebelsheerd in Nieuw-Beerta wordt een proefperceel aangelegd, waarop verschillende gewassen worden aangelegd volgens de theorie van strokenteelt. De verschillende gewassen die nu worden geteeld op het biologische gedeelte van de proefboerderij zijn sperzieboon, pompoen, zomertarwe, wintertarwe, gras-klaver, haver en erwt. Deze gewassen worden als uitgangspunt gebruikt bij de keuze van de gewassen in de strokenteelt-methode. De voorvrucht van het perceel is zomertarwe. Het doel van het onderzoek is om de voordelen en uitdagingen van strokenteelt in het Oldambt, in kaart te brengen en breed te delen in de omgeving.

Voordelen

De verwachte voordelen van strokenteelt zijn: meer opbrengst en nutriƫntenbenutting, verbetering van bodemkwaliteit, lagere belasting bodem, minder structuurbederf, minder ziekten en plagen, verbetering van de biodiversiteit, verbetering van het landschap voor dieren en burgers, een veerkrachtiger systeem en het efficiƫnter gebruiken van maaimeststoffen (Beekman 2017; Van Apeldoorn, 2019).

Eventuele voor- en nadelen van strokenteelt worden vergeleken met de 'standaard' teelt van de gewassen op de rest van het biologische areaal van Ebelsheerd.